Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci72
 • absolwenci71
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni38
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne3
 • artystyczne26
 • naukowe38
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe6
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa15
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XX edycja konkursu poetyckiego "Tyskie Lato Poetyckie"

organizator:

Klub "Wilkowyje" Miejskiego Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.09.2011

XX edycja konkursu poetyckiego "Tyskie Lato Poetyckie"

Miejskie Centrum Kultury w Tychach ogłasza kolejna, jubileuszową, 20. edycję konkursu poetyckiego „Tyskie Lato Poetyckie”, który adresowany jest do wszystkich piszących nieprofesjonalistów (nie zrzeszonych).

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech nigdzie niepublikowanych ani nagradzanych w innych konkursach utworów. Tematyka i forma artystyczna nadesłanych utworów jest dowolna. Nadesłane prace muszą być opatrzone indywidualnie wybranym godłem (wyrazowym, nie rysunkowym) i powielone w trzech egzemplarzach każdy. Utwory należy nadsyłać do 16 września 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Klub „Wilkowyje” Miejskiego Centrum Kultury
ul. Szkolna 94
43-100 Tychy

z dopiskiem na kopercie: XX Tyskie Lato Poetyckie.

Koperta zewnętrzna – zawierająca utwory oraz zamknięta koperta wewnętrzna z zawartymi w niej danymi personalnymi – nie może być opatrzona nazwiskiem i adresem autora. W zamkniętej kopercie wewnątrz przesyłki, opatrzonej tym samym godłem, należy umieścić następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres e-mail oraz krótką notkę biograficzną wraz z informacją o dotychczasowych publikacjach.

Utwory opatrzone imieniem i nazwiskiem autora nie będą brane pod obrady jury. Zgłoszenie udziału w konkursie oraz nadesłanie utworów traktowane jest jako akceptacja wszystkich warunków regulaminu. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej.

Jury powołane przez organizatora konkursu, dokona oceny nadesłanych zestawów utworów i przyzna następujące nagrody:

 • I nagroda – 1800 zł
 • II nagroda – 1300 zł
 • III nagroda – 1000 zł

Laureaci nagród oraz wskazani przez jury autorzy wyróżnionych utworów są ponadto premiowani publikacją swoich utworów w antologii XX Tyskiego Lata poetyckiego. Za opublikowanie utworów w antologiach organizator nie wypłaca autorom honorarium.

Podczas zakończenia konkursu laureaci nagród otrzymają po 20 egzemplarzy antologii wierszy nagrodzonych i wyróżnionych, autorzy wyróżnieni po 10 egzemplarzy, a każdy uczestnik spełniający wymogi niniejszego regulaminu otrzyma pamiątkowy egzemplarz tego wydawnictwa.

Uroczyste zakończenie XX Tyskiego lata Poetyckiego, połączone ze stosownym programem artystycznym odbędzie się 28 października 2011 r. o godz. 17.30 w Miejskim Centrum Kultury w Tychach, ul. Bohaterów Warszawy 26. Laureaci nagród uczestniczą osobiście w uroczystości zakończenia. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu, na życzenie rezerwują ewentualny nocleg. nagrody nieodebrane podczas zakończenia konkursu (z wyjątkiem udokumentowanych przypadków losowych) przechodzą na własność organizatora.

Informacje pochodzą ze strony www.kultura.tychy.pl

Kontakt

Klub "Wilkowyje" Miejskiego Centrum Kultury
ul. Szkolna 94
43-100 Tychy
tel.: (32) 227 26 22
klub.mck@interia.pl
www.kultura.tychy.pl