Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne1
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XX edycja Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

organizator:

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.01.2023
termin rozstrzygnięcia: 30.03.2023

XX edycja Konkursu im. Profesora Michała Kuleszy

Wydawca i Redakcja miesięcznika „Samorząd Terytorialny” ogłaszają XX doroczny Konkurs o nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy na najlepszą rozprawę doktorską oraz szczególnie wyróżniającą się pracę magisterską, traktujące o różnych aspektach decentralizacji terytorialnej i w tym kontekście – o problemach ustroju administracyjnego Państwa oraz organizacji i działalności władz lokalnych i regionalnych.

Organizator przyjmuje prace prawnicze, a także prace z innych dyscyplin, zwłaszcza ekonomii i finansów publicznych, socjologii i politologii, historii, nauki o administracji publicznej, zarządzania oraz szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. Prace mogą dotyczyć zagadnień krajowych lub przedstawiać ujęcie porównawcze.
Patronami instytucjonalnymi Konkursu są: Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, Unia Metropolii Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej oraz Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej.
Konkurs obejmuje prace obronione w 2022 r.
Prace wraz z dokumentacją prosimy przysyłać w wersji elektronicznej (w postaci plików pdf) do 31 stycznia 2023 r. (decyduje data przesłania wiadomości e-mail) na adres email: justyna.przedanska@wolterskluwer.com.
Istnieje również alternatywna opcja przesłania kompletu dokumentów i wydrukowanej pracy wraz z płytą CD pocztą tradycyjną (liczy się data stempla pocztowego) na adres: Redakcja „Samorządu Terytorialnego” – Wolters Kluwer Polska sp. z o.o., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs ST”).

Komisja dopuści pracę do Konkursu, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
• pracę obroniono w 2022 r. i zostało dołączone pisemne potwierdzenie przez Uczelnię daty obrony pracy;
• zakres merytoryczny pracy odpowiada tematyce Konkursu;
• dołączono dokumentację poświadczającą wysoki poziom pracy:
– do rozprawy doktorskiej – kopie recenzji z przewodu doktorskiego,
– do pracy magisterskiej – kopie recenzji oraz pisemny wniosek promotora lub jego zgodę na zgłoszenie pracy do Konkursu – z merytorycznym uzasadnieniem;
• jeżeli praca została uhonorowana wyróżnieniem uczelnianym lub innym, dołącza się kopię uchwały w tej sprawie lub dyplomu;
• praca w wersji elektronicznej wraz ze wszystkimi wymienionymi dokumentami w formacie plików pdf lub w wersji papierowej z załączoną na płycie CD wersją elektroniczną wpłynęła w terminie wskazanym w ogłoszeniu;
• został dołączony dokładny adres korespondencyjny Autora pracy oraz adres e-mailowy i numer telefonu.

Prace mogą nadsyłać zarówno ich Autorzy, jak i Uczelnie (wydziały, instytuty, katedry, zakłady).
Nagrodę im. Profesora Michała Kuleszy otrzymają Autorzy rozprawy doktorskiej oraz pracy magisterskiej, które zostaną uznane za szczególnie się wyróżniające i najlepsze. Intencją organizatorów Konkursu jest przyznanie jednej nagrody w każdej z obu kategorii.
Informacje w sprawie Konkursu można uzyskać w Redakcji miesięcznika „Samorząd Terytorialny”: +48 784 333 031, e-mail: justyna.przedanska@wolterskluwer.com.

Informacje pochodzą ze strony: wolterskluwer.com

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel. +48 784 333 031
 justyna.przedanska@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.com