Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie16
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne21
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe11
 • ogólnopolskie33
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa7
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

XVIII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2012

organizator:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2013

XVIII Konkurs o Nagrodę Siemensa za rok 2012

W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

 • elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie
 • wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
 • elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji  i
 • informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
 • automatyka,
 • transport szynowy
 • inżynieria biomedyczna.

Ponadto mogą być zgłaszane prace z zakresu zaawansowanych technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wyżej wymienione. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych rozwiązań bieżących są ich walory aplikacyjne.

W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są nagrody:

 • Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.
 • Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby.  Wysokość Nagrody promocyjnej Siemensa wynosi 30 000,- PLN, z tym, że w danym roku może być ona podzielona maksymalnie na dwie nagrody.

Beneficjantami tej Nagrody mogą być zarówno pracownicy legitymujący się wartościowymi wynikami badań dającymi się zastosować w przemyśle, jak też doktorzy i doktorzy habilitowani – autorzy wybitnych, obronionych w ciągu ostatnich 3 lat rozpraw.

Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:

 • wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w pkt. 1. §2 Regulaminu Konkursu, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej
 • rady wydziałów szkół wyższych
 • rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo – badawczych
 • rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
 • członkowie jury.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 marca 2013 roku.

Zgłoszenie prac w Konkursie o Nagrodę Siemensa następuje przez złożenie dwóch dokumentów: zgłoszenia wniosku wg schematu podanego w załączniku do Regulaminu oraz samego wniosku.

Do wniosku mogą zostać dołączone inne materiały, które wnioskodawca uzna za istotne do uzasadnienia swego wniosku.

Wnioski składa się w jednym egzemplarzu. Załączona do wniosku dokumentacja może być sporządzona tylko w języku oryginału.

Wnioski składa się w Sekretariacie Jury Konkursu:
Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, pok. 116, 00-661 Warszawa
z dopiskiem Konkurs o Nagrodę Siemensa

Informacje pochodzą ze strony www.pw.edu.pl

Kontakt

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, pok. 116
00-661 Warszawa
tel: 22 234 75 10
jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl