Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVIII Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej

organizator:

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 26.06.2020
wartość nagrody: 700 zł

XVIII Konkurs Literacki im. Marii Komornickiej

Organizatorem XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Marii Komornickiej jest Gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka.

Uczestnicy: młodzież w wieku 15-18 lat oraz dorośli, powyżej 18 lat (decyduje data urodzenia na dzień ogłoszenia wyników konkursu).

Zasięg: ogólnopolski – przyjmujemy wyłącznie zgłoszenia nadesłane z terenu Polski, konkurs nie obejmuje Polonii.

Cel:

 • propagowanie współczesnej twórczości literackiej,
 • promowanie młodych talentów,
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami,
 • uwrażliwienie na piękno i bogactwo języka ojczystego,
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów,
 • przybliżenie postaci i dorobku literackiego Marii Komornickiej.

Kategorie wiekowe:

 • młodzież w wieku 15-18 lat (decyduje data urodzenia na dzień ogłoszenia wyników konkursu),
 • dorośli powyżej 18 lat (decyduje data urodzenia na dzień ogłoszenia wyników konkursu).

Kategorie konkursowe:

 • wiersz; tematyka dowolna,
 • proza (krótkie opowiadanie do 5 stron, format A4, wielkość czcionki 12, interlinia 1); tematyka dowolna.

Do konkursu zgłaszane są trzy wiersze i/lub jedno opowiadanie. Uczestnik może zgłosić się do obydwu kategorii konkursowych. Nadsyłane prace (wydruk, cztery egzemplarze) muszą być opatrzone godłem (jednowyrazowy pseudonim artystyczny umieszczony na pierwszej stronie, na górze kartki) oraz kategorią wiekową. Do prac konkursowych należy dołączyć, w zaklejonej małej kopercie opatrzonej tym samym godłem i kategorią wiekową, wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.

Prace należy przysyłać do 26 czerwca 2020 r. (włącznie, decyduje data wpływu) na adres organizatora:

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
ul. Warszawska 29, 26-900 Kozienice
z dopiskiem „Konkurs Literacki”

Nie należy zgłaszać wierszy wcześniej publikowanych i wcześniej nagradzanych w innych konkursach. Pod pojęciem „publikacji” rozumie się wydawnictwa zwarte (wydane drukiem książki, czasopisma oraz antologie wierszy), a także publikacje elektroniczne. Dodatkowo sugerujemy, aby nie zgłaszać tych samych zestawów wierszy, do różnych konkursów, w danym roku kalendarzowym.

Nagrodzone prace będą opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury, pod adresem: www.dkkozienice.pl. Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz nieodpłatną publikację jego utworów zgodnie z potrzebami organizacyjnymi konkursu. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych materiałów. Prace, które nie zostaną nagrodzone przechowywane będą dwa miesiące od daty ogłoszenia wyników konkursu, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Nagrody:

 • w kategorii młodzież nagrody finansowe za I miejsce 300 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 50 zł,
 • w kategorii dorośli nagrody finansowe za I miejsce 700 zł, II miejsce 500 zł, III miejsce 300 zł, dopuszcza się przyznanie trzech wyróżnień po 100 zł.

Jury powołuje organizator. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury 30 października 2020 r.

Nagrody zostaną przesłane na konta bankowe laureatów. Brak podania numeru konta oznacza rezygnację z odbioru nagrody. W przypadku osób niepełnoletnich dopuszcza się możliwość przesłania wygranej kwoty na konto bankowe rodzica bądź opiekuna prawnego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy punktu informacji Centrum Kulturalno-Artystycznego w Kozienicach (ul. Warszawska 29) pod numerem tel. 48 611 07 50, e-mail: pit@dkkozienice.pl lub Halina Koryńska, tel. 48 611 07 50 wew.125, e-mail: halina.korynska@dkkozienice.pl.
Sprawy nie ujęte regulaminem rozstrzyga organizator.

Informacje pochodzą ze strony: www.dkkozienice.pl

Różnorodne konkursy literackie goszczą stale na naszym portalu! 

Kontakt

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka
ul. Warszawska 29
26-900 Kozienice
tel. 48 611 07 50
pit@dkkozienice.pl
www.dkkozienice.pl

Dokumenty

do pobrania