Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci64
 • absolwenci65
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie10
 • artystyczne23
 • naukowe38
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe5
 • podkarpackie1
 • pomorskie2
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia22
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa15
 • samorząd21
 • inny2
Wróć do listy

XVIII Konkurs Literacki "Ikarowe Strofy"

organizator:

Klub Sił Powietrznych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.09.2011

XVIII Konkurs Literacki "Ikarowe Strofy"

Klub Sił Powietrznych oraz Wojskowe Stowarzyszenie Spoleczno-Kulturale „SWAT” ogłaszają XVIII Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy”

Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury współczesnej, a także umożliwienie początkującym twórcom prezentacji ich dorobku.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2011 r. prześle zestaw, nigdzie dotychczas niepublikowanych utworów poetyckich (do 5 utworów) lub opowiadanie do 10 stron A4. Prace należy nadesłać w 3 egzemplarzach. Organizatorzy chętnie widzieliby utwory związane z tematyką lotniczą.

Utwory opatrzone hasłem-godłem oraz dane personalne autora tekstów (wiek, miejsce pracy, dokładny adres, nr telefonu) znajdujące się w oddzielnej kopercie z identycznym godłem – należy przesłać na adres:

Klub Sił Powietrznych
ul. Żwirki i Wigury 1C
02-100 Warszawa przegr. 40

z dopiskiem „Ikarowe Strofy”.

W tej samej kopercie należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)”.

Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody I, II i III stopnia.

Na rozstrzygnięcie konkursu, odbywające się w Warszawie, pod koniec listopada 2011 r., zaproszeni są wszyscy biorący w nim udział.

Organizator po zakończeniu konkursu nie zwraca nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo ich wykorzystania z zachowaniem praw autorskich.

Informacje pochodzą ze strony www.klub.sp.mil.pl

Kontakt

Klub Sił Powietrznych
ul. Żwirki i Wigury 1C
02-100 Warszawa


www.klub.sp.mil.pl