Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie45
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

XVIII Konkurs Literacki "Ikarowe Strofy"

organizator:

Klub Sił Powietrznych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.09.2011

XVIII Konkurs Literacki "Ikarowe Strofy"

Klub Sił Powietrznych oraz Wojskowe Stowarzyszenie Spoleczno-Kulturale „SWAT” ogłaszają XVIII Konkurs Literacki „Ikarowe Strofy”

Celem konkursu jest popularyzacja polskiej literatury współczesnej, a także umożliwienie początkującym twórcom prezentacji ich dorobku.

W konkursie może wziąć udział każdy, kto w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 września 2011 r. prześle zestaw, nigdzie dotychczas niepublikowanych utworów poetyckich (do 5 utworów) lub opowiadanie do 10 stron A4. Prace należy nadesłać w 3 egzemplarzach. Organizatorzy chętnie widzieliby utwory związane z tematyką lotniczą.

Utwory opatrzone hasłem-godłem oraz dane personalne autora tekstów (wiek, miejsce pracy, dokładny adres, nr telefonu) znajdujące się w oddzielnej kopercie z identycznym godłem – należy przesłać na adres:

Klub Sił Powietrznych
ul. Żwirki i Wigury 1C
02-100 Warszawa przegr. 40

z dopiskiem „Ikarowe Strofy”.

W tej samej kopercie należy umieścić klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.)”.

Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody I, II i III stopnia.

Na rozstrzygnięcie konkursu, odbywające się w Warszawie, pod koniec listopada 2011 r., zaproszeni są wszyscy biorący w nim udział.

Organizator po zakończeniu konkursu nie zwraca nadesłanych prac oraz zastrzega sobie prawo ich wykorzystania z zachowaniem praw autorskich.

Informacje pochodzą ze strony www.klub.sp.mil.pl

Kontakt

Klub Sił Powietrznych
ul. Żwirki i Wigury 1C
02-100 Warszawa


www.klub.sp.mil.pl