Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie68
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVIII Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

organizator:

Wytwórnia Filmów Oświatowych

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2020

XVIII Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego odbędzie się w Łodzi w dniach 23-27 września 2020 r. Festiwal odbywa się pod stałym hasłem: „PROMOCJA PRZYRODY I KRAJOBRAZU EUROPY”. Motto XVIII edycji Festiwalu brzmi: „BIORÓŻNORODNOŚĆ SZANSĄ ZIEMI”.

Cele Festiwalu:
1. Popularyzacja krajowego i międzynarodowego dorobku filmu przyrodniczego.
2. Dokonanie oceny dzisiejszego stanu i perspektyw rozwoju filmu przyrodniczego w kontekście działań edukacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju i podnoszenia świadomości ekologicznej, poszanowania różnorodności i ochrony środowiska naturalnego.
3. Określenie możliwości wykorzystania filmu przyrodniczego w edukacji młodzieży.
4. Wywieranie korzystnego wpływu na rozwój twórczości w tej dziedzinie.
5. Wyróżnienie najbardziej wartościowych filmów i programów o tematyce przyrodniczej.

W Festiwalu mogą brać udział:
a) filmy krótkometrażowe (do 40 minut) i średniometrażowe (40 – 70 minut) poświęcone przyrodzie Europy, ochronie środowiska naturalnego, koegzystencji człowieka ze światem przyrody oraz zagadnieniom pokrewnym,
b) filmy popularno-naukowe i naukowe, dokumentalne, animowane, telewizyjne programy przyrodnicze, a także inne formy filmowe o czasie projekcji do 60 minut,
c) filmy zrealizowane po 1 stycznia 2017 r., które nie brały udziału w XVII Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w 2017 roku,

Kopie filmów wybranych do konkursu Festiwalu muszą być dostarczone na nośniku cyfrowym w formacie: DCP (Digital Cinema Package), Blu-ray disc
Filmy mogą być zgłaszane przez producentów i indywidualnych twórców, pod warunkiem, iż posiadają oni prawa do rozpowszechniania filmu.

Pisemne zgłoszenie filmów i programów TV na formularzach (dostępnych na stronach www.wfo.com.pl zakładka FESTIWAL lub przesłanych do zainteresowanych po telefonicznym zgłoszeniu) winno nastąpić do dnia 31 maja 2020 r. na adres:

„Festiwal Puchalskiego”
Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210
lub pocztą elektroniczną na adres: wfo@wfo.com.pl

Do selekcji należy przysyłać:
a) kartę zgłoszeniową,
b) kopie filmów w formacie Full HD MP 4 lub DVD,
c) listy dialogowe i komentarz (w przypadku filmów zagranicznych w języku angielskim),
d) fotosy wraz ze zgodą do ich użycia w Katalogu Festiwalu w wymiarze co najmniej 2600×2600 pixeli oraz podanie nazwiska autora zdjęć,
e) listę nazw gatunków zwierząt i roślin występujących w filmie, w języku łacińskim,
f) krótki opis filmu stanowiący propozycję tekstu do umieszczenia w Katalogu Festiwalu (max. 500 znaków),
g) oświadczenie o posiadaniu praw autorskich i pokrewnych do zgłoszonego filmu,
h) listę ekipy realizacyjnej i metrykę filmu. do dnia 31 maja 2020 r. na adres:
„Festiwal Puchalskiego”
Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210,
Zgłoszenie filmu na Festiwal jest bezpłatne.
Płyty DVD nie będą odsyłane.

Do Komisji Selekcyjnej Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego filmy na płytach DVD lub w formacie MP 4 należy przesłać wraz z kartą zgłoszeniową do 31 lipca 2020 roku na adres:
„Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego”
Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210,
Zgłoszenie filmu do Konkursu jest bezpłatne.
Płyty DVD nie będą odsyłane.

Do Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego dopuszczone będą wyłącznie filmy o czasie projekcji od 3 do 15 minut, zrealizowane przez osoby w wieku od 10 do 20 lat.

Nagrody
Wszystkie filmy i programy TV zakwalifikowane do Festiwalu ocenia powołane przez organizatorów Festiwalu Jury. Pula nagród stanowi około 12.000 EURO (może ulec zmianie).
Jury ma prawo przyznać wyróżnienia, dyplomy honorowe oraz nagrody specjalne nieprzewidziane regulaminem, a przekazane do dyspozycji organizatorów.
Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

Pełna dokumentacja konkursu – w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: www.festiwalpuchalskiego.pl

Zobaczcie, jakie konkursy artystyczne opublikowaliśmy w ostatnim czasie! 

Kontakt

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 210
93-106 Łódź
tel. 42 689 23 45
wfo@wfo.com.pl
www.festiwalpuchalskiego.pl

Dokumenty

do pobrania