Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci61
 • absolwenci63
 • doktoranci10
 • naukowcy9
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne19
 • naukowe37
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie64
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa10
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”

organizator:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.09.2022

XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Otwarte Drzwi”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza XVIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu ,, Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem badawczym jest zagadnienie niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym oraz Konkurs na projekty kół naukowych w obszarze zagadnienia niepełnosprawności.

Termin składania prac

do 20 września 2022 r.

Miejsce składania prac

Prace wraz z załącznikami należy przesłać elektronicznie (wersja pdf) na adres konkurs@pfron.org.pl.

Uczestnicy i warunki konkursu

 • do Konkursu mogą przystępować absolwenci studiów magisterskich lub doktoranckich oraz osoby, które obroniły pracę doktorską w innym trybie,
 • Konkursem objęte są: prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą, rozprawy doktorskie podejmujące tematykę związaną z problematyką osób niepełnosprawnych obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.
 • prace do Konkursu może zgłosić: dziekan wydziału, dyrektor instytutu, promotor lub recenzent pracy magisterskiej lub doktorskiej,
 • koła naukowe zarejestrowane przez rektora uczelni jako organizacje studenckie, w których działa minimum 5 członków i są aktywne na dzień złożenia zgłoszenia do Konkursu;
 • Do Konkursu pracę może zgłosić w przypadku projektów kół naukowych opiekun naukowy w porozumieniu z dziekanem wydziału.
 • Wszystkie prace przesłane na konkurs muszą spełniać wymogi dostępności  określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Kategorie prac magisterskich

 • rehabilitacja społeczna i zawodowa,
 • rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym,
 • rehabilitacja medyczna
 • dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Nagrody konkursowe dla autorów prac magisterskich oraz doktorskich

 1. Dla autorów prac magisterskich w konkursie przewiduje się następujące nagrody pieniężne w każdej kategorii:
 • 1) dla laureata I miejsca – w wysokości 7 000 zł,
 • 2) dla laureata II miejsca – w wysokości 5 000 zł,
 • 3) dla laureata III miejsca – w wysokości 4 000 zł.
 1.  Dla autorów prac doktorskich w konkursie przewiduje się trzy nagrody pieniężne:
 • 1) pierwsza nagroda w wysokości 13 000 zł,
 • 2) druga nagroda w wysokości 11 000 zł,
 • 3) trzecia nagroda w wysokości 9 000 zł.

Nagrodą w konkursie jest także publikacja artykułu naukowego w Kwartalniku „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania” powstałego na podstawie nagrodzonej pracy, który należy nadesłać w terminie 30 dni od dnia uzyskania nagrody na adres kwartalnik@pfron.org.pl 

Nagrody konkursowe dla kół naukowych

W Konkursie przewiduje się 3 nagrody w wysokości 4 000 zł dla najlepszych projektów kół naukowych. Środki finansowe będą przekazywane na konto uczelni wskazane  w formularzu zgłoszeniowym.

Sposób składania prac

Wersję elektroniczną pracy wraz z załącznikami należy przesłać na adres konkurs@pfron.org.pl.

Do pracy magisterskiej lub doktorskiej należy dołączyć:

W przypadku projektów kół naukowych dokumentacja którą należy dołączyć do formularza zgłoszeniowego:

 • wypis z rejestru organizacji studenckich na uczelni, potwierdzający aktualny status aktywności koła naukowego;
 • raport z realizacji projektu, zawierającego co najmniej założenia badawcze, opis metodologii, przebieg badania, wnioski;
 • dodatkowo można dołączyć dokumentację dotycząca projektu, a także powstałe w wyniku realizacji projektu publikacje, które ukazały się w jednym z czasopism znajdujących się w aktualnym wykazie czasopism naukowych przygotowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kontakt w sprawie Konkursu w Biurze PFRON

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: konkurs@pfron.org.pl

Informacje o konkursie  pochodzą ze strony: otwartedrzwi.pfron.org.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Al. Jana Pawła II 13
00-828 Warszawa

konkurs@pfron.org.pl
pfron.org.pl