Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVII Turnieju Jednego Wiersza o "Laur Plateranki"

organizator:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.10.2010

XVII Turnieju Jednego Wiersza o "Laur Plateranki"

Turniej jest imprezą cykliczną, która odbywa się corocznie. Organizatorami Turnieju są: Samorząd Uczniowski II Liceum Ogólnokształcącego im. Emilii Plater w Sosnowcu, klasy klasyczne, polonista Michał Waliński i Biblioteka Szkolna oraz miłośnicy poezji związani ze szkołą.

Konkurs organizowany jest wyłącznie dla młodzieży uczęszczającej do szkół średnich (ponadgimnazjalnych) z Polski i ze środowisk polonijnych poza granicami kraju.

Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza (wyłącznie wydruk komputerowy lub maszynopis) w terminie do 25 października 2009 roku na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu
ul. Parkowa 1
41-200 Sosnowiec

z dopiskiem na kopercie: „Laur Plateranki”

Tematyka i forma wiersza – dowolna. Autor zobowiązany jest podać w osobnej kopercie, również opatrzonej godłem, dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres prywatny, numer telefonu, adres e–mail) oraz pełną nazwę, adres i numer telefonu/faksu, adres e–mail szkoły, do której uczęszcza.

Autor zakwalifikowanego do finału wiersza proszony będzie o publiczne jego odczytanie w dniu 27 listopada 20010 r. W uzasadnionych przypadkach (np. niemożliwy przyjazd autora na finał) tekst może być przedstawiony przez inną osobę. Autor wywoływany będzie do prezentacji tekstu poprzez godło i tytuł wiersza; prezenterzy nie podają innych danych.

O zakwalifikowaniu do finału konkursu autorzy wierszy poinformowani zostaną najpóźniej do 15 listopada 2010 roku.

Przewiduje się następujące nagrody i wyróżnienia:

 • I nagroda i „Laur Plateranki”
 • II nagroda
 • III nagroda

Przewiduje się ponadto przyznanie nagród: Publiczności, Samorządu Uczniowskiego oraz nagród ufundowanych przez firmy i prywatnych sponsorów.

Organizatorzy powiadamiają listownie o wyniku kwalifikacji wyłącznie autorów wierszy dopuszczonych do finału Turnieju. Zawiadomienia te są równoznaczne z zaproszeniem (także dla opiekuna).

Komunikat jury o wynikach XVII Lauru Plateranki rozesłany zostanie 28 listopada 2009 r. do prasy, radia i telewizji regionalnej, ogólnopolskiej i polonijnej.

Przewiduje się możliwość opublikowania tekstów nagrodzonych i wierszy wskazanych przez jury w osobnej publikacji, co zależy jednak przede wszystkim od możliwości finansowych organizatorów. Nadesłanie wiersza na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na jego ewentualny druk w tomiku i zainteresowanych Turniejem gazetach i pismach. Za zamieszczone w tomiku wiersze nie przewiduje się honorariów.

Dodatkowe informacje o Turnieju można uzyskać pod adresem e–mail: laur@plater.edu.pl  lub michal.walinski@plater.edu.pl oraz na oficjalnej stronie Turnieju www.laur.plater.edu.pl lub na stronie internetowej II LO im. E. Plater w Sosnowcu www.plater.edu.pl

Informacje pochodzą ze strony www.laur.plater.edu.pl

Kontakt

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater
ul. Parkowa 1
41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 266 45 35
laur@plater.edu.pl
www.plater.edu.pl