Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci63
 • absolwenci65
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne20
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie66
 • międzynarodowe6
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa11
 • samorząd29
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego

organizator:

Klub Myśli Twórczej "LAMUS"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2012

XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego

XVII Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego

CELE KONKURSU
– inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej,
– stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości,
– odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich,
– upamiętnianie postaci jednego z najwybitniejszych gorzowskich literatów – Zdzisława
Morawskiego,
– promowanie środowiska twórczego oraz miasta Gorzowa.

ZASADY UCZESTNICTWA
1.Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział zarówno członkowie związków twórczych, jak i osoby nie zrzeszone.
2.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich w jednej lub obu kategoriach:

 • poezja – do 4 utworów;
 • proza – do 2 utworów (nowela, opowiadanie) – jeden tekst prozatorski nie może przekroczyć 20.000 znaków

3.Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac.
4.Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
5.Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie w 4. egzemplarzach, opatrzone godłem), należy nadesłać na adres: Klub Myśli Twórczej „LAMUS”, ul. Sikorskiego 5,  66-400 Gorzów Wlkp.
6.Na kopercie należy umieścić dopisek „KONKURS LITERACKI”
7.Nazwisko, imię, dokładny adres, telefon, adres e-mail należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem).
8.Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

TERMINY

1. Konkurs ogłoszony zostaje w styczniu 2012 r.
2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2012 r. (decyduje data stempla pocztowego).
3. Posiedzenie jury oraz ogłoszenie wyników na stronie internetowej Klubu Lamus listopad/grudzień
2012 r.
4. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród luty/marzec 2013 r.

NAGRODY
Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora. Laureaci konkursu otrzymują dyplom okolicznościowy oraz nagrody pieniężne, w każdej kategorii, w wysokości:

 • I nagroda – 1.600,-PLN
 • II nagroda – 1.100,-PLN
 • III nagroda – 700,-PLN
 • dwa wyróżnienia po – 300,-PLN

Wszelkich informacji o konkursie udziela KMT „LAMUS”, tel./fax 0/95 7 22 67 96, www.klublamus.pl, e-mail: biuro@klublamus.pl

Informacje pochodzą ze strony www.klublamus.pl

Kontakt

Klub Myśli Twórczej "LAMUS"
ul. Sikorskiego 5
66-400 Gorzów Wlkp.