Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci65
 • absolwenci67
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni36
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne4
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie69
 • międzynarodowe7
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia26
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVII Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

organizator:

Fundacja dla UJ

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.12.2012

XVII Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza wszystkich uczniów klas maturalnych przystępujących do Egzaminu Maturalnego w 2013 r. do wzięcia udziału w XVII Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim.

 • Nagrodami w Konkursie będą indeksy na studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, przydzielane na podstawie decyzji Dziekanów poszczególnych Wydziałów UJ (w ubiegłorocznej, XVI edycji Konkursu przyznano 100 indeksów),
 • Na stronie internetowej Fundacji opublikowana jest lista lektur obowiązujących uczestników Konkursu. Na jej podstawie opracowane będą testy i pytania konkursowe,

Konkurs przeprowadzany będzie w dwóch etapach:

 • Eliminacje Okręgowe odbywać się będą równocześnie w Krakowie, Gdańsku i Warszawie
 • Dwudniowy Finał Konkursu odbędzie się w Krakowie.

Organizatorzy czekają na zgłoszenia od 1 pazdziernika 2012 r. do 20 grudnia 2012 r.

1. Czy w II etapie obowiązują także lektury z I etapu czy tylko te z II?

W II etapie Konkursu obowiązują lektury zarówno z I jak i z II etapu Konkursu.

2. Czy osoby, które uzyskały tyle samo punktów w eliminacjach Konkursu będą miały dogrywkę?
Nie, zgodnie z Regulaminem Konkursu §4 pkt 4 „W przypadku, kiedy na którymkolwiek premiowanym udziałem w finale miejscu znajdzie się więcej niż jedna osoba z taką samą liczbą punktów, do rozgrywki finałowej zakwalifikowana zostaje odpowiednio większa liczba uczestników.”
Dlatego w 2011 roku do Finału przeszło 81 osób mimo tego, że indeksów było tylkot 76. Po napisaniu testu Finałowego indeksy otrzymało 76 osób o największej ilości punktów uzyskanych w teście finałowym. Dogrywka jest przeprowadzana po teście finałowym między osobami, które uzyskają tą samą ilość punktów w teście finałowym.

3. Czy punkty z eliminacji i finału sumują się?
Nie, dla uzyskania indeksu ma znaczenie tylko ilosć punktów otrzymanych w teście finałowym.

Pytania należy kierować na adres: kaja.kajder@fundacja.uj.pl

Historia Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku. Jego pierwsza edycja, pomyślana jako akcja oświatowo-promocyjna, była wynikiem porozumienia podpisanego w 1995 roku pomiędzy Wszechnicą Jagiellońską i Fundacją dla UJ, a Podhalańskim Towarzystwem Przyjaciół UJ. Główną nagrodą w Konkursie są indeksy najstarszej polskiej uczelni. Celem Konkursu jest przybliżenie młodzieży historii krakowskiej Alma Mater oraz historii oświaty polskiej i europejskiej a także roli, jaką spełnia polska nauka w rozwoju nauki europejskiej. Intencją organizatorów jest również stworzenie uczniom z małych miejscowości oraz spoza granic Polski możliwości poznania oferty studiów na UJ oraz zrównanie szans na zdobycie indeksu tym, którzy ze względu na miejsce zamieszkania mają utrudniony start na studia wyższe w Krakowie. W tym celu Fundacja współpracuje z Kuratoriami wszystkich województw i bezpłatnie dostarcza w formie elektronicznej (na płytach CD)część lektur konkursowych do wszystkich szkół objętych regulaminem – w chwili obecnej do 10 000 szkół w Polsce oraz placówek polonijnych za granicą.    Pierwszy Konkurs miał charakter regionalny i obejmował wyłącznie szkoły z regionu Podhalańskiego Związku Gmin. Z każdą kolejną edycją jego zasięg rozszerzał się, obejmując kolejno obszar dzisiejszych województw: małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, a w roku 2003 również śląskiego. Stopniowo zwiększała się też liczba indeksów przyznawanych laureatom zgodnie z uchwałą Senatu UJ z 1996 roku: od jednego indeksu w 1996 roku do 74 w 2010 roku. Dzięki współpracy z Instytutem Historii UJ, a zwłaszcza z Katedrą Historii Oświaty i Kultury, poziom merytoryczny Konkursu jest bardzo wysoki. Młodzież biorąca udział w finale zaskakuje jurorów imponującą, szczegółową znajomością dziejów dawnych i najnowszych Uniwersytetu.

W roku 2005/2006 Fundacja rozszerzyła Konkurs poza granice Polski i propagować będzie wiedzę o polskiej historii wśród młodzieży emigracyjnej. Nagrodą dla zwycięzców polonijnych będzie pobyt wakacyjny w Szkole Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Organizatorzy mają tym samym nadzieję, że zachęcimy polską młodzież emigracyjną do studiowania w macierzystym kraju. Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim jest jedyną tego rodzaju inicjatywą propagującą nie tylko wiedzę o Wszechnicy Krakowskiej i ofercie edukacyjnej UJ, ale również wiedzę o historii edukacji polskiej i europejskiej. Pozwala realizować marzenie o studiach wyższych osobom spoza dużych ośrodków miejskich, które nie mają warunków, możliwości lub odwagi, aby przystąpić do egzaminów wstępnych w Krakowie. Jednocześnie wychowuje dużą grupę młodzieży znającej, dzięki starannie dobranej lekturze konkursowej, znaczenie i siłę polskiej kultury i nauki. Finaliści Konkursu są dobrymi studentami, znającymi historię swojej uczelni a poprzez to historię swojego kraju.   

Fundacja dla UJ
ul. Karmelicka 34
31-131 Krakow
tel. kom.: 600 152 225
tel.: +48 12 632 38 30 wew. 14
e-mail: kaja.kajder@fundacja.uj.pl

ZGŁOSZENIA:
od 1 pazdziernika 2012 roku do 20 grudnia 2012 roku

PIERWSZY ETAP: ELIMINACJE OKRĘGOWE
2 marca (sobota) 2013 r.* – 60-ciominutowy test pisemny (100 pytań). W przypadku, kiedy na ostatnim premiowanym udziałem w Finale miejscu będzie więcej niż jedna osoba z taką samą ilością punktów, zostanie zorganizowana ustna dogrywka, która odbędzie się 4 kwietnia (czwartek) 2013 roku*, zaraz po pisemnym teście finałowym. Zasady dogrywki są takie same, jak zasady dogrywki finałowej i opisane są w ust. 2 § 5 niniejszego regulaminu.

DRUGI ETAP: DWUDNIOWY FINAŁ

 • 4 kwietnia (czwartek) 2013 roku* – 60-ciominutowy pisemny test szczegółowy (100 pytań) oraz dogrywka ustna dla osób, które uzyskały w finale taką samą ilość punktów;
 • 5 kwietniaa (piątek) 2013 roku – uroczyste wręczenie indeksów.

UWAGA: Organizator zastrzega sobie możliwość niewielkiej zmiany terminów eliminacji i finału ze względów organizacyjnych.

REGULAMIN SZCZEGÓŁOWY XVII KONKURSU WIEDZY
O UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM

Pobierz regulamin XVII KONKURSU


Lektury na XVII Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

W ramach akcji promocyjnej Konkursu, Fundacja dla Uniwersytetu Jagiellońskiego roześle do szkół średnich w Polsce zeskanowaną treść większości lektur konkursowych na nośniku CD.
Jeżeli Twoja szkoła nie dysponuje taką płytą z lekturami organizatorzy proszą o kontakt:

tel. kom.: 600 152 225
tel.: +48 12 632 38 30 wew. 14
e-mail: kaja.kajder@fundacja.uj.pl

Lektury

Lista lektur nie uległa zmianie. Do czasu otrzymania nowych materiałów zachęca się do korzystania z lektur zawartych na nośnikach CD rozesłanych przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego w zeszłym roku.

UWAGA!
Zeskanowane lektury konkursowe są dostepne również na serwerze Fundacja dla UJ.

Każdy uczestnik Konkursu, po akceptacji danych podanych w formularzu zgłoszeniowym, otrzyma mailem link do strony z lekturami w formacie PDF.

Warunkiem koniecznym otrzymania linku do lektur konkursowych jest wcześniejsze wypełnienie formularza zgłoszeniowego

ETAP I

 1. Jan Baszkiewicz, Młodość uniwersytetów, Warszawa 1997.
 2. Stanisław Litak, Historia wychowania, t. I-II, Kraków 2005.
 3. Nauczanie w dawnych wiekach. Edukacja w średniowieczu i u progu epoki nowożytnej. Polska na tle Europy, red. Wojciech Iwańczak i Krzysztof Bracha, Kielce 1997, s. 119-134 i 175-186.
 4. Ryszard Palacz, Powstanie i rozwój uniwersytetów w średniowieczu, w: Katolicyzm średniowieczny, red. Józef Keller, Warszawa 1977, s. 209-243.
 5. Przewodnik po Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Urszula Perkowska, Kraków 1998.
 6. Jan Ptaśnik, Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XVI wieku, Kraków 1900.
 7. Zofia Skubała, Zbigniew Tokarski, Uniwersytety w Polsce, Kraków 1970.
 8. Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 9. Krzysztof Stopka, Głos w dyskusji nad fundacją uniwersytetu w Krakowie, „Rocznik Krakowski”, t. LXXI, 2005, s. 31-39.
 10. Adam Vetulani, Początki najstarszych wszechnic środkowoeuropejskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970.

ETAP II

 1. Mirosława Chamcówna, Kamila Mrozowska, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1765-1850, Kraków 1965.
 2. Adam Chmiel, Pieczęcie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Kraków 1996.
 3. Julian Dybiec, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2000, s. 11-403, 505-703.
 4. Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, red. Kazimierz Lepszy, Kraków 1964, s. 37-87, 221-252, 253-307, 310-351, 352-424.
 5. Stanisław Dziedzic, Alma Mater Jagellonica, Kraków 2005.
 6. Stanisław Gawęda, Uniwersytet Jagielloński w okresie drugiej wojny światowej, Kraków 1986.
 7. Feliks Kiryk, Nauk przemożnych perła, w: Dzieje narodu i państwa polskiego, t. I-15, Kraków 1986.
 8. Urszula Perkowska, Uniwersytet Jagielloński w latach I wojny światowej, Kraków 1990.
 9. Krzysztof Stopka, Andrzej Kazimierz Banach, Julian Dybiec, Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000.
 10. Krzysztof Stopka, Jagiellońska fundacja Uniwersytetu Krakowskiego, „Rocznik Krakowski”, t. LXIX, 2003, s. 35-45.
 11. Jerzy Wyrozumski, Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Krakowskiego. Szkice, Kraków 1996.

Informacje pochodzą ze strony www.fundacja.uj.pl

Kontakt

Fundacja dla UJ
ul. Karmelicka 34
31-131 Krakow
tel. 600 152 225
kaja.kajder@fundacja.uj.pl
www.fundacja.uj.pl