Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci55
 • absolwenci51
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie19
 • sportowe1
 • artystyczne27
 • naukowe33
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie63
 • międzynarodowe7
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia17
 • szkoła wyższa5
 • firma15
 • instytucja rządowa8
 • samorząd25
 • inny7
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

organizator:

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, doktoranci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2022

XVII edycja konkursu VERBA VERITATIS na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu

Konkursem objęte są prace: licencjackie, magisterskie, doktorskie, podyplomowe, MBA, inżynierskie i habilitacyjne.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone prace dotyczące następujących tematów:

 • etyka biznesu
 • zagadnienia etyczne w ekonomii teorii zarządzania i naukach pokrewnych
 • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
 • ład korporacyjny
 • innowacyjność społeczna w gospodarce
 • dobre praktyki na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance
 • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym
 • Diversity & Inclusion (kategoria pod Patronatem Karty Różnorodności koordynowanej przez FOB)

Diversity & Inclusion – nowa kategoria konkursowa i Nagroda Różnorodności:
W 2021 roku konkurs rozszerzono o nową kategorię tematyczną Diversity & Inclusion w odpowiedzi na rosnące znaczenie tej tematyki. Organizatorzy Konkursu chcieliby w ten sposób zachęcić do częstszego sięgania w pracach dyplomowych po tematy związane z budowaniem otwartego na różnorodność rynku pracy i spójnych, włączających społeczeństw. Chcielibyśmy włączyć się w popularyzację tej tematyki i wzrostu świadomości pracodawców, których rola jest kluczowa dla zmiany, zarówno w miejscu pracy, jak i w jego otoczeniu. Patronem Kategorii jest Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Najlepsze prace z zakresu D&I zostaną nagrodzone NAGRODĄ RÓŻNORODNOŚCI.

Zgłoszenia należy dokonać drogą elektroniczną, za pomocą formularza dostępnego na stronie Organizatora.

Do formularza elektronicznego należy załączyć:

 • dokument potwierdzający obronę pracy (skan zaświadczenia o ukończeniu studiów lub dyplomu),
 • egzemplarz zgłaszanej pracy (w formacie doc, docx lub pdf),
 • streszczenie pracy (w formacie doc, docx lub pdf) o objętości max 2000 znaków ze spacjami.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 lipca 2022 roku.

W konkursie mogą brać udział prace obronione nie wcześniej niż 1 września 2020 roku na uczelniach mających siedzibę na terenie RP.

Informacje o konkursie  pochodzą ze strony: zpf.pl

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ul. Długie Pobrzeże 30
80-888 Gdańsk
tel. 58 302 92 05
info@zpf.pl
zpf.pl