Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie78
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

organizator:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 16.06.2014

XVII edycja Konkursu Polski Produkt Przyszłości

Celem Konkursu, objętego honorowym patronatem przez Ministra Gospodarki, jest promocja i upowszechnianie osiągnięć twórców innowacyjnych produktów (wyrobów i technologii), które mają szansę zaistnieć na rynku polskim.
Do Konkursu mogą przystąpić jednostki naukowe, przedsiębiorcy i konsorcja: jednostka naukowa przedsiębiorca, z krajów Unii Europejskiej. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Konkurs jest przeprowadzany w trzech kategoriach:
 • produkt przyszłości jednostki naukowej,
 • produkt przyszłości przedsiębiorcy,
 • produkt przyszłości konsorcjum: jednostka naukowa-przedsiębiorca.
Nagroda i wyróżnienia „Polski Produkt Przyszłości” przyznawane są za propozycję nowego, innowacyjnego produktu, którego projekt:
 • jest doprowadzony najdalej do etapu prac wdrożeniowych (projekt niewdrożony),
albo
 • został wdrożony do praktyki produkcyjnej – w okresie od 12 miesięcy do 21 miesięcy przed datą zgłoszenia projektu do Konkursu – (projekt wdrożony).
Zwycięzcy w Konkursie „Polski Produkt Przyszłości” otrzymują statuetkę, dyplom, prawo posługiwania się w korespondencji i promocji znakiem i hasłem „Polski Produkt Przyszłości” oraz wsparcie w promocji produktu.
Oprócz w/w nagród, Organizator Konkursu przewiduje również przyznanie nagród specjalnych:
 • za projekt zgłoszony przez firmę typu spin-off,
 • za projekt z branży ICT,
 • za projekt w obszarze ekoinnowacji lub w innych obszarach, które zostaną zidentyfikowane w procesie oceny zgłoszonych rozwiązań.
Wnioski konkursowe można składać osobiście, kurierem lub pocztą w terminie:
do dnia 16 czerwca 2014 roku, do godz. 16.30
na adres:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa
z dopiskiem na kopercie Konkurs Polski Produkt Przyszłości
Wszelkie informacje dotyczące Konkursu udzielane są pod nr telefonu (22) 432 83 12 lub za pośrednictwem poczty e-mail: konkursppp@parp.gov.pl
Informacje pochodzą ze strony: www.ppp.pi.gov.pl

Kontakt

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
(22) 432 83 12
konkursppp@parp.gov.pl
www.ppp.pi.gov.pl