Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci60
 • absolwenci61
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni34
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne4
 • sportowe1
 • artystyczne28
 • naukowe34
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie66
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa5
 • samorząd29
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVI Przegląd Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej "Foto-Tur 2011"

organizator:

Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie ŚOW

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.10.2011

XVI Przegląd Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej "Foto-Tur 2011"

Cele przeglądu:

 • konfrontacja dorobku fotografików zajmujących się tematyką turystyczną i krajoznawczą
 • popularyzacja turystyki i krajoznawstwa w Polsce, szczególnie wśród dzieci i młodzieży
 • propagowanie idei ochrony przyrody

XVI Przegląd Fotografii Turystycznej i Krajoznawczej „Foto-Tur 2011” jest ogólnopolską imprezą dostępną wszystkim fotografikom, którzy przyjmując postanowienia regulaminu, zgłoszą do udziału w Przeglądzie swoje prace. Prace osób niepełnoletnich biorących udział w Przeglądzie będą przyjęte pod warunkiem złożenia podpisu rodzica lub opiekuna prawnego na „Karcie Zgłoszenia Pracy”.

Tematyka Przeglądu „Foto-Tur 2011” może dotyczyć wszystkiego, co wiąże się z turystyką i krajoznawstwem w Polsce (wspomnień z turystycznych wojaży, różnorodnych krajobrazów, zabytków, przyrody, miejsc historycznych, infrastruktury turystycznej), jak również z człowiekiem – turystą na szlaku.

Pracę oraz „kartę Zgłoszenia Pracy” (stanowiący załącznik do Regulaminu) należy przesłać w zaklejonej kopercie, opatrzonej godłem autora na adres Biura Organizacyjnego Przeglądu w terminie do dnia 15 października 2011 roku.

Do każdej pracy należy czytelnie i dokładnie wypełnić jedną „Kartę Zgłoszenia pracy”.

Autorzy prac wykonanych zespołowo traktowani będą jako jeden autor. Zespół autorski powinien w takim przypadku określić pełnomocnika upoważnionego do występowania w imieniu zespołu.

Do udziału w Przeglądzie zostaną dopuszczone wyłącznie prace spełniające warunki techniczne określone w Regulaminie.

Do Przeglądu nie będą dopuszczone prace:

 • wykonane przez członków Jury lub Komisji Kwalifikacyjnej, bądź przy ich udziale
 • nagrodzone lub wyróżnione w innych przeglądach lub konkursach fotograficznych
 • nadesłane po terminie

Do udziału w Przeglądzie zostaną dopuszczone wyłącznie prace, których treść odpowiada tematowi Przeglądu. Na Przegląd można nadsyłać prace stanowiące zdjęcia pojedyncze, cykle fotografii, wykonane w technice czarno-białej lub kolorowej.

Ogranicza się ilość prac zgłoszonych do udziału w Przeglądzie w poszczególnych kategoriach:

 • do 5 prac stanowiących zdjęcia pojedyncze
 • do 2 prac stanowiących zestaw (jednocześnie ogranicza się ilość prac fotograficznych  wchodzących w skład zestawu do 5 zdjęć)

Fotogramy nadsyłane na Przegląd powinny posiadać format nie mniejszy niż 20×30 cm i nie większy niż 40×50 cm. Prace nie mieszczące się w określonych granicach formatu nie będą dopuszczone do udziału w Przeglądzie.

Obróbka zdjęć nadesłanych na Przegląd w programach graficznych dopuszczalna jest tylko w sytuacji ingerencji w cały obraz np. wyostrzanie, kontrast, jasność, nasycenie itp. Niedopuszczalne jest stosowanie filtrów do fragmentów obrazu.

Prace fotograficzne nadsyłane na Przegląd powinny posiadać na odwrocie opis zawierający godło autora i tytuł pracy (zdjęcia lub zestawu). Zdjęcia nie mogą być oprawione i podklejone.

Do zdjęć należy obowiązkowo dołączyć pliki „wglądówki” na płycie CD, a także układ prezentacji zdjęć (jeżeli autor widzi potrzebę specjalnej prezentacji swoich prac).

Ogłoszenie werdyktu Jury Przeglądu oraz wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 27 listopada 2011 roku. Wystawa pokonkursowa będzie prezentowana w klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego w terminie 27 listopada do 31 grudnia 2011 roku.

Autorom najlepszych prac fotograficznych zgłoszonych do udziału w Przeglądzie „Foto-Tur 2011” Jury przyzna nagrody i wyróżnienia. Jury przyzna nagrodę specjalną za pracę tematycznie nawiązującą do ustanowionego przez ZG PTTK „Roku turystyki rodzinnej”. O wynikach Przeglądu uczestnicy zostaną poinformowani do 15 listopada 2011 roku.

Organizator Przeglądu zastrzega sobie prawo niekomercyjnej prezentacji i kopiowania prac nadesłanych na Przegląd w celu ich wykorzystania do organizacji wystaw, w pracy szkoleniowo-wychowawczej oraz w wydawnictwach informacyjnych i promujących działalność statutową organizatorów, a także na ich stronach internetowych.

Informacje pochodzą ze strony www.owpttksow.wroclaw.pttk.pl

Kontakt

Oddział Wojskowy PTTK przy Klubie ŚOW
ul. Pretficza 24
50-984 Wrocław
tel.: (71) 765 37 39
owpttksow@wp.pl
www.owpttksow.wroclaw.pttk.pl