Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2021

organizator:

Ostrowskie Centrum Kultury

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2021
pula nagród: 4000 zł

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka 2021

Trwa XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Struna Orficka” im. Wojciecha Bąka Ostrów Wielkopolski 2021. Organizatorem Konkursu jest Ostrowskie Centrum Kultury. Patronat prasowy sprawuje dwumiesięcznik literacki TOPOS w Sopocie.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
a) w konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat niezależnie od przynależności do związków i stowarzyszeń twórczych,
b) na konkurs należy nadesłać zestaw trzech wierszy, niepublikowanych (w tym w internecie) oraz nie ocenianych w innych konkursach,
c) wiersze opatrzone godłem w pięciu kopiach należy nadesłać na adres organizatora w terminie nieprzekraczalnym do dnia 31 lipca 2021,
d) prace powinny mieć formę maszynopisu lub wydruku komputerowego (rękopisy nie będą rozpatrywane),
e) dane personalne, adres autora, numery telefonów, adres e-mail, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej Godłem tym samym co prace konkursowe.

NAGRODY:
Kwota nagród do podziału przez jury wynosi ogółem 4000 złotych.

TERMINY:
a) termin nadsyłania prac upływa 31 lipca 2021,
b) ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas 29. Festiwalu WSZYSTKO JEST POEZJĄ na przełomie września i października 2021 roku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
a) wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi,
b) o wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów,
c) wybór nagrodzonych utworów zostanie opublikowany na łamach dwumiesięcznika literackiego TOPOS.

ADRES ORGANIZATORA:
Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski z dopiskiem: konkurs poetycki STRUNA ORFICKA

Informacje pochodzą ze strony: ockostrow.pl

Konkursy poetyckie publikujemy regularnie na forum serwisu www.mojestypendium.pl – zapraszamy! 

Kontakt

Ostrowskie Centrum Kultury
ul. Wolności 2
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel. 62 736 40 60

ockostrow.pl