Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe20
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie36
 • lubuskie1
 • pomorskie2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia11
 • szkoła wyższa1
 • firma13
 • instytucja rządowa6
 • samorząd14
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki 2020

organizator:

Dom Kultury w Orzyszu

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.06.2020
wartość nagrody: 2000 zł

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki 2020

Muzeum Michała Kajki w Ogródku – Oddział Muzeum K.I. Gałczyńskiego w Praniu i Dom Kultury w Orzyszu ogłosiły XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Michała Kajki pod patronatem Burmistrza Orzysza – Zbigniewa Włodkowskiego, Starosty Piskiego – Andrzej Nowickiego, Dwumiesięcznika Literackiego „Topos” i „Gazety Olsztyńskiej”.

W konkursie mogą brać udział wszyscy, niezależnie od przynależności do związków twórczych i stowarzyszeń, którzy na dres organizatora prześlą zestaw trzech niepublikowanych oraz nie ocenianych w innych konkursach wierszy, opatrzonych godłem (pseudonimem), w czterech kopiach.

Organizatorzy oczekują prac w postaci maszynopisów lub wydruków komputerowych (rękopisy nie będą brane pod uwagę). Personalia i adres autora, również numer telefonu, ewentualnie adres mejlowy, należy dołączyć w zaklejonej kopercie opatrzonej tym samym godłem.

Wiersze nadesłane na konkurs nie podlegają zwrotowi. O wynikach organizator powiadamia tylko laureatów. Zestawy będzie rozpatrywać jury w składzie: Zbigniew Chojnowski – przewodniczący, Zbigniew Fałtynowicz i Marek Zagańczyk, którzy podczas Gali przyznania nagród wygłoszą również laudacje nagrodzonych zestawów wierszy.

Nagrody: zostaną przyznane trzy nagrody pieniężne – 2 000 zł, 1 000 zł, 500 zł. Jury zastrzega sobie możliwość innego podziału nagród. Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody, podczas gali konkursu (w innym przypadku przechodzi ona do następnej edycji konkursu).

Terminy: nadsyłania prac – 15 czerwca 2020 r.; rozstrzygnięcia konkursu – 5 lipca 2020 r.; gala przyznania nagród – przełom lipca i sierpnia.

Wybór nagrodzonych wierszy zostanie opublikowanych w „Toposie”, „Gazecie Olsztyńskiej”, na stronie michalkajka.pl, w mediach społecznościowych Muzeum Michała Kajki w Ogródku.

Wiersze należy nadsyłać na adres: Dom Kultury, ul. Wojska Polskiego 5, 12-250 Orzysz, z dopiskiem „Konkurs”. Dodatkowe informacje od godz. 8:00 do 16:00 pod numerem tel. 087 423 70 10 oraz na stronie michalkajka.pl

Informacje pochodzą ze strony: www.michalkajka.pl

Innego typu konkursy literackie publikujemy na łamach portalu regularnie! 

Kontakt

Dom Kultury w Orzyszu
ul. Wojska Polskiego 5
12-250 Orzysz
tel. 087 423 70 10

www.michalkajka.pl