Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci31
 • absolwenci29
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne18
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie31
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd9
 • inny1
Wróć do listy

XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego

organizator:

Klub Myśli Twórczej "LAMUS"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

XVI Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Zdzisława Morawskiego

Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział zarówno członkowie związków twórczych, jak i osoby nie zrzeszone.

Cele konkursu:

 • odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich
 • inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej
 • stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości
 • upamiętnianie postaci jednego z wybitnych literatów gorzowskich – Zdzisława Morawskiego
 • promowanie środowiska twórczego i miasta Gorzowa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów literackich w jednej lub obu kategoriach:

 • poezja – do 3 utworów
 • proza – do 3 utworów (nowela, opowiadanie); jeden tekst prozatorski nie może przekroczyć 20.000 znaków

Organizatorzy nie ograniczają tematyki prac. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu publikowane ani nagradzane w innych konkursach. Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie w 4. egzemplarzach, opatrzone godłem), należy nadesłać na adres:

Klub Myśli Twórczej „LAMUS”
ul. Sikorskiego 5
66-400 Gorzów Wlkp.

Na kopercie należy umieścić dopisek „KONKURS LITERACKI”. Nazwisko, imię, dokładny adres, telefon, adres e-mail należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem).

Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora. Laureaci konkursu otrzymają dyplom okolicznościowy oraz nagrody pieniężne, w każdej kategorii, w wysokości:

 • I nagroda – 1.600 PLN
 • II nagroda – 1.100 PLN
 • III nagroda – 700 PLN
 • dwa wyróżnienia po – 300 PLN

Utwory nagrodzone, zostaną opublikowane w specjalnym wydawnictwie sygnowanym przez organizatorów. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni listownie.

Informacje pochodzą ze strony www.klublamus.pl

Kontakt

Klub Myśli Twórczej "LAMUS"
ul. Sikorskiego 5
66-400 Gorzów Wielkopolski
tel.: (95) 722 67 96
biuro@klublamus.pl
www.klublamus.pl