Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie15
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XVI Konkursu Poetyckiego "O Złote Pióro Sopotu"

organizator:

Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza "BRODWINO"

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
doktoranci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2011

XVI Konkursu Poetyckiego "O Złote Pióro Sopotu"

Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do autorów zrzeszonych w związkach twórczych, jak i niezrzeszonych.

Zadaniem uczestników jest nadesłanie trzech wierszy. W związku z obchodami Roku Czesława Miłosza, będą mile widziane treści, akcenty odnoszące się do postaci, twórczości Noblisty.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 3 niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich na adres organizatora. Prace należy opatrzyć godłem i przesłać w pięciu egzemplarzach. Do wierszy trzeba dołączyć zaklejoną, opatrzona godłem kopertę zawierającą dane biograficzne autora (imię i nazwisko, wiek, wykształcenie, informacje o dotychczasowych publikacjach) oraz adres i numer telefonu.

Prace należy przesłać na adres:

Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki
im. Jerzego Tomaszkiewicza „Brodwino”
ul. Cieszyńskiego 22
81-881 Sopot

Autorzy najlepszych tekstów uhonorowani zostaną nagrodami pieniężnymi i rzeczowymi.

 • I nagroda – pamiątkowe pióro ufundowane przez Prezydenta Miasta Sopotu i nagroda pieniężna

Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w kolejnym wydaniu antologii literackiej „Miejsce Obecności”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15 lipca 2011 roku o godz. 18.00 w Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sopocie, ul. Cieszyńskiego 22. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Sopockiej Biblioteki www.mbp.sopot.pl.

Wszyscy laureaci zostaną zaproszeni na spotkanie, na którym zostaną ogłoszone wyniki konkursu.

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania tekstów bez honorariów, jak również prawo udostępniania ich w prasie, radiu, telewizji bez konieczności ubiegania się o zgodę autorów.

Informacje pochodzą ze strony www.mbp.sopot.pl

Kontakt

Sopocki Klub Pisarzy i Przyjaciół Książki im. Jerzego Tomaszkiewicza "BRODWINO"
ul. Cieszyńskiego 22
81-881 Sopot


www.mbp.sopot.pl