Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci49
 • absolwenci46
 • doktoranci13
 • naukowcy7
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie13
 • muzyczne2
 • artystyczne26
 • naukowe20
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie53
 • międzynarodowe2
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa2
 • firma12
 • instytucja rządowa12
 • samorząd20
 • inny2
Wróć do listy

XVI edycja Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych

organizator:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział W Koszalinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 10.09.2011

XVI edycja Konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Koszalinie ogłasza XVI edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe i magisterskie z dziedziny nauk ekonomicznych dotyczące Pomorza Środkowego obronione w roku akademickim 2010/2011.

Prace mogą zgłaszać promotorzy prac, dziekani wydziałów oraz dyrektorzy instytutów i kierownicy katedr, dołączając do zgłoszonej pracy własną opinię i ocenę. Termin zgłaszania prac upływa 10 września 2011r. Oceny prac dokona Jury Konkursu powołane przez Zarząd Oddziału PTE w Koszalinie, które rozstrzyga również o liczbie, wysokości i podziale nagród dla laureatów Konkursu.

Podstawowym kryterium oceny prac jest prawidłowość analizy zjawisk i procesów społeczno-ekonomicznych z zastosowaniem naukowych metod i narzędzi badawczych oraz przydatność dla praktyki gospodarczej Pomorza Środkowego.

Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac zgłoszonych na Konkurs w działalności statutowej. Prace nagrodzone i wyróżnione nie są zwracane zgłaszającym.

Informacje pochodzą ze strony www.pte.koszalin.pl

Kontakt

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział W Koszalinie
ul. Franciszkańska 52
75-254 Koszalin
tel.: (94) 343 33 33
poczta@pte.koszalin.pl
www.pte.koszalin.pl