Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci48
 • absolwenci48
 • doktoranci8
 • naukowcy4
 • inni26
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • artystyczne26
 • naukowe25
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe7
 • ogólnopolskie49
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia3
 • fundacje i stowarzyszenia16
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa12
 • samorząd17
Wróć do listy

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

organizator:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2021
pula nagród: 10 000 zł

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie zaprasza do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Szaloma Asza.

Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata. Unikalne znaczenie konkursu polega na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880 roku wybitnym prozaiku i dramaturgu żydowskim tworzącym w jidysz, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla. Mimo światowej sławy, która zapewniła mu stałe miejsce w literaturze lat 20. i 30. XX w., po wojnie popadł w niemal całkowite zapomnienie. Konkurs wpisuje się w proces przywracania spuściźnie Asza utraconej pozycji w historii literatury.

Konkurs na opowiadanie o tematyce dowolnej przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Uczestnicy mogą nadesłać tylko jedną pracę o objętości nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu, wcześniej niepublikowaną, co dotyczy także Internetu, i nienagradzaną w innych konkursach (wymagania dot. maszynopisu: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1 lub 1,5).

Pracę należy przesłać w trzech egzemplarzach oraz w formie cyfrowej na płycie CD-R/ CD-RW jako dokument tekstowy na adres organizatora:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie,
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Praca i płyta muszą być podpisane godłem. Należy do nich dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą wewnątrz informację z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem, numerem telefonu, e-mailem oraz podpisaną klauzulą zgody i oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem.

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2021 roku – decyduje data stempla pocztowego.

Prace oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatora.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne (łączna pula wynosi 10.000 zł). Ostateczny podział nagród zależy od jurorów.

Koordynator konkursu: Radosław Wąs, e-mail: r.was@bibliokutno.pl

Szczegóły konkursu literackiego

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora. 

Aktualne konkursy literackie systematycznie publikujemy na portalu Moje Stypendium – zajrzyjcie koniecznie! 

Kontakt

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
ul. Wojska Polskiego 5
99-300 Kutno

r.was@bibliokutno.pl
www.bibliokutno.pl

Dokumenty

do pobrania