Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni32
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie14
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

organizator:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2021
pula nagród: 10 000 zł

XV Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Szaloma Asza

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie zaprasza do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Szaloma Asza.

Konkurs organizowany jest od 1993 roku, co dwa lata. Unikalne znaczenie konkursu polega na przywracaniu pamięci o polsko-żydowskiej przeszłości Kutna, a nade wszystko o Szalomie Aszu, urodzonym w Kutnie w 1880 roku wybitnym prozaiku i dramaturgu żydowskim tworzącym w jidysz, dwukrotnym kandydacie do Nagrody Nobla. Mimo światowej sławy, która zapewniła mu stałe miejsce w literaturze lat 20. i 30. XX w., po wojnie popadł w niemal całkowite zapomnienie. Konkurs wpisuje się w proces przywracania spuściźnie Asza utraconej pozycji w historii literatury.

Konkurs na opowiadanie o tematyce dowolnej przeznaczony jest dla osób dorosłych.

Uczestnicy mogą nadesłać tylko jedną pracę o objętości nieprzekraczającej 10 stron maszynopisu, wcześniej niepublikowaną, co dotyczy także Internetu, i nienagradzaną w innych konkursach (wymagania dot. maszynopisu: czcionka Times New Roman 12 pkt., interlinia 1 lub 1,5).

Pracę należy przesłać w trzech egzemplarzach oraz w formie cyfrowej na płycie CD-R/ CD-RW jako dokument tekstowy na adres organizatora:
Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie,
99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 5, z dopiskiem na kopercie „Konkurs”.

Praca i płyta muszą być podpisane godłem. Należy do nich dołączyć kopertę opatrzoną tym samym godłem, zawierającą wewnątrz informację z imieniem, nazwiskiem, dokładnym adresem, numerem telefonu, e-mailem oraz podpisaną klauzulą zgody i oświadczeniem o zapoznaniu się z regulaminem.

Termin nadsyłania prac mija 31 maja 2021 roku – decyduje data stempla pocztowego.

Prace oceniać będzie profesjonalne jury powołane przez organizatora.

Laureaci otrzymają nagrody pieniężne (łączna pula wynosi 10.000 zł). Ostateczny podział nagród zależy od jurorów.

Koordynator konkursu: Radosław Wąs, e-mail: r.was@bibliokutno.pl

Szczegóły konkursu literackiego

Informacje zostały nadesłane przez Organizatora. 

Aktualne konkursy literackie systematycznie publikujemy na portalu Moje Stypendium – zajrzyjcie koniecznie! 

Kontakt

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Stefana Żeromskiego w Kutnie
ul. Wojska Polskiego 5
99-300 Kutno

r.was@bibliokutno.pl
www.bibliokutno.pl

Dokumenty

do pobrania