Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci42
 • absolwenci36
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne19
 • naukowe28
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie45
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd17
 • inny7
Wróć do listy

XV Konkurs o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej

organizator:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2010

XV Konkurs o Nagrodę Siemensa i Politechniki Warszawskiej

Konkurs o Nagrodę Siemensa służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce.

W Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą być przedstawiane prace z obszarów działalności firmy Siemens AG, a przede wszystkim z następujących dziedzin i dyscyplin naukowych:

– elektrotechnika i energetyka, w szczególności w zakresie wytwarzania, przesyłania i wykorzystywania energii elektrycznej,
– elektronika, w szczególności w zakresie telekomunikacji i informatyki, a także podzespołów elektronicznych,
– automatyka,
– transport szynowy
– inżynieria biomedyczna.

Ponadto mogą być zgłaszane prace z zakresu zaawansowanych technologii inżynierii środowiska, budowy maszyn, inżynierii materiałowej i innych mających zastosowanie lub wspomagające dziedziny wymienione w p.1 tego paragrafu. Decydującym kryterium przy nagradzaniu zgłaszanych konkretnych rozwiązań bieżących są ich walory aplikacyjne.

W wyniku postępowania konkursowego przyznawane są nagrody:
– Nagroda badawcza Siemensa za szczególne wyniki badań naukowych dające się zastosować w praktyce. Do Nagrody badawczej Siemensa mogą być zgłaszane zarówno osoby, jak i zespoły badawcze. Wysokość Nagrody badawczej Siemensa wynosi 40 000,- PLN.
– Nagroda promocyjna Siemensa za wybitne prace doktorskie i habilitacyjne. Do Nagrody promocyjnej zgłaszane są pojedyncze osoby.

Prace do wyróżnienia w Konkursie o Nagrodę Siemensa mogą zgłaszać:

– wybitni specjaliści dziedzin nauki wymienionych w p.1. §2 Regulaminu Konkursu, do których imiennie zwróci się Rektor Politechniki Warszawskiej
– rady wydziałów szkół wyższych
– rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo – badawczych
– rady naukowe instytutów Polskiej Akademii Nauk,
– członkowie jury.

Wnioski składa się w Sekretariacie Jury Konkursu:
Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1, pok. 106, 00-661 Warszawa
z dopiskiem Konkurs o Nagrodę Siemensa

Informacji szczegółowych dotyczących Konkursu udziela
Sekretarz Jury, Marek Sołtyski, e-mail: soltyski@rekt.pw.edu.pl
tel: (22) 629 74 84, fax: (22) 621 68 92.

Termin zgłoszenia prac upływa dnia 28 lutego 2010 roku.

Informacje pochodzą ze strony www.pw.edu.pl

Kontakt

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej
Pl. Politechniki 1
00-661 Warszawa