Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Malowanie Słowem"

organizator:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.07.2010

XV edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego "Malowanie Słowem"

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku organizuje XV edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Malowanie Słowem”.

W tej jubileuszowej edycji konkursu mogą wziąć udział wyłącznie Laureaci poprzednich edycji. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie na adres organizatora: zestawu od 10 do 15 utworów poetyckich w czterech czytelnych egzemplarzach wydruku komputerowego. Termin nadsyłania tekstów upływa z dniem 31.07.2010 roku.

Tematyka tekstów jest dowolna. Mile widziany wiersz o Szczecinku. Jeden autor może nadesłać tylko jeden zestaw wierszy nienagradzanych w innych konkursach oraz niedrukowanych w wydawnictwach zwartych.

Prace należy opatrzyć godłem, a w oddzielnej, zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail, wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Należy zamieścić informację, w której edycji OKP „Malowanie Słowem” był(a) Pan(i) laureatem i wysłać na adres Organizatora:

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Wyszyńskiego 65
78 –400 Szczecinek

z dopiskiem na kopercie „Malowanie Słowem”

W konkursie zwycięża jeden uczestnik; Nagroda – 1.500 zł oraz druk tomiku poetyckiego.

Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagród. Nagrody, które nie zostaną odebrane, nie będą wysyłane pocztą i zostaną przekazane na konto innych konkursów poetyckich organizowanych przez SZOK.Laureat konkursu zostanie w terminie do 15 września 2010 r. powiadomiony o wynikach konkursu oraz zaproszony na imprezę podsumowującą konkurs.

Informacje pochodzą ze strony www.sapik.pl

Kontakt

Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Wyszyńskiego 65
78-400 Szczecinek
(94) 712 83 02
krystyna-mazur1@wp.pl
www.sapik.pl