Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie7
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XLI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni '2021”

organizator:

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu

Rodzaj:
literackie, artystyczne
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 18.05.2021

XLI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Jabłoni '2021”

Organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im Wacława Skarbimira Laskowskiego w Grójcu.

W konkursie mogą uczestniczyć osoby, które nie należą do Związku Literatów Polskich ani do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Celem konkursu jest:

 • inspirowanie do aktywności twórczej,
 • promowanie talentów literackich,
 • popularyzacja amatorskiej twórczości poetyckiej.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech do pięciu utworów poetyckich. Zestawy powinny być przesłane w trzech koniecznie skompletowanych Utwory nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

Tematyka i forma utworów jest dowolna. Organizatorzy pragną jednak promować twórczość tematycznie związaną z Ziemią Grójecką. Za najlepszy cały zestaw wierszy o tematyce grójeckiej autor otrzyma finansową nagrodę specjalną w wysokości 500 złotych.

Prace konkursowe powinny być opatrzone godłem słownym (pseudonimem), a do nich dołączona koperta z tym samym godłem, zawierająca kartkę z danymi autora (imię i nazwisko, dokładny adres, e-mail) oraz:

 • oświadczenie, że przesłane wiersze nie były nagradzane w konkursach ani publikowane. Brak oświadczenia spowoduje, że wiersze autora nie będą brane pod uwagę w konkursie.
 • podpisane oświadczenie autora, a w przypadku osoby niepełnoletniej jej rodzica bądź opiekuna prawnego o następującej treści:
  „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią i akceptuję w całości regulamin XLI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „O Laur Jabłoni ‘2021”. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych autora pracy konkursowej w zakresie i celach wskazanych w regulaminie.”

Jury powołane przez organizatora oceni nadesłane utwory oraz przyzna nagrody i wyróżnienia. Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe o łącznej wartości nie mniejszej niż 3000 złotych (poza nagrodą specjalną)! Gratyfikacje finansowe zostaną przelane na rachunek bankowy autorów.

Lista zwycięzców zostanie zamieszczona na stronie bibliotekagrojec.pl do dnia 30 czerwca 2021 roku. Wyniki konkursu zostaną również ogłoszone w mediach lokalnych oraz na stronie Urzędu Gminy i Miasta Grójec.

Prace konkursowe należy przesłać do dnia 18 maja 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu 05-600 Grójec al. Niepodległości 20, z dopiskiem „O Laur Jabłoni ‘2021” lub dostarczyć do siedziby organizatora.

Zapytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: czytelnia@bibliotekagrojec.pl osoba do kontaktu: Aleksandra Suwarska, tel. 48 664 33 71 wew. 16, w godz. 10:00 – 16:00.

Informacje pochodzą ze strony: bibliotekagrojec.pl

Jeśli szukacie innych konkursów literackich, sięgnijcie do naszej bazy.

Kontakt

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu
al. Niepodległości 20
05-600 Grójec
tel. 48 664 33 71 wew. 16
czytelnia@bibliotekagrojec.pl
www.bibliotekagrojec.pl