Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci35
 • absolwenci34
 • doktoranci6
 • naukowcy4
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie17
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe17
 • inne2
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie34
 • międzynarodowe11
 • lubuskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia9
 • szkoła wyższa5
 • firma10
 • instytucja rządowa8
 • samorząd15
 • inny1
Wróć do listy

XLI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

organizator:

Świdwiński Ośrodek Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.11.2010

XLI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Śpiewaka i Anny Kamieńskiej

Celem konkursu jest popularyzacja twórczości, rozbudzanie talentów oraz tworzenie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.

W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie poeci nie zrzeszeni w Związku Literatów Polskich lub Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich i poeci nie spełniający warunków kwalifikujących ich do przyjęcia w szeregi ZLP lub SPP – niezależnie od miejsca zamieszkania.

Na konkurs należy przesłać utwory, które dotąd nie były publikowane i nagradzane w konkursach poetyckich. Utwory o tematyce dowolnej – poemat, cykl wierszy (minimum 5 utworów) należy nadsyłać w czterech egzemplarzach do 03 listopada 2010 roku na adres

Świdwiński Ośrodek Kultury
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin-Zamek

z dopiskiem na kopercie Konkurs Poetycki

Każdy utwór winien być oznaczony godłem, (w formie słowa bądź wyrażenia, a nie znaku graficznego) to samo godło powinno występować w dołączonej kopercie zawierającej kartkę z nazwiskiem  i adresem autora.

Oceny nadesłanych prac dokona Jury w skład którego wejdą krytycy i poeci oraz przedstawiciel organizatorów.

Organizatorzy przewidują następujące nagrody:

 • Nagroda Główna „Złoty Klucz” i Tytuł Honorowy Obywatela Zamku Świdwińskiego – 2.000zł
 • Trzy wyróżnienia I Stopnia – po 1.000zł
 • Sześć wyróżnień II Stopnia – po 500zł
 • Nagroda Publiczności – 500zł

Utwory zakwalifikowane do nagród i wyróżnień wezmą udział w Turnieju Jednego Wiersza, który odbędzie się podczas imprezy finałowej 27 listopada 2010 roku na Zamku w Świdwinie. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych wierszy zostaną zaproszeni do Świdwina na imprezę finałową.

Z uwagi na duże zainteresowanie konkursem i poziom nadsyłanych wierszy, Organizatorzy rozważają propozycję ustalenia, oprócz 10 laureatów, 20 nominowanych do miana „Laureata” i powiadomienie ich o terminie i programie imprezy finałowej, na którą mogliby przyjechać na własny koszt.

Informacje pochodzą ze strony www.zamek.swidwin.pl

Kontakt

Świdwiński Ośrodek Kultury
ul. Niedziałkowskiego 17
78-300 Świdwin
tel.: (94) 365 22 77
cit.swidwin@wp.pl
www.zamek.swidwin.pl