Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie24
 • studenci68
 • absolwenci70
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni42
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne6
 • sportowe1
 • artystyczne29
 • naukowe35
 • inne5
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe4
 • ogólnopolskie74
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia2
 • fundacje i stowarzyszenia24
 • szkoła wyższa5
 • firma12
 • instytucja rządowa6
 • samorząd35
 • inny5
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Olszewskiego

organizator:

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.05.2012

XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Olszewskiego

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. J. I. Kraszewskiego w Bełchatowie ogłosiła XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Wacława Olszewskiego.

Warunki udziału w konkursie:

 • Konkurs   przeznaczony   jest   dla   poetów-amatorów,    którzy   ukończyli   15   lat  i nie są członkami Związku Literatów Polskich ani Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.
 • Każdy uczestnik ma prawo nadesłać tylko jeden zestaw zawierający 3-5 utworów w kategorii wierszy lirycznych.
 • Utwory powinny być dostarczone w czterech egzemplarzach maszynopisu oraz zapisane w formie elektronicznej (np. CD, dyskietka), dotychczas niepublikowane w wydawnictwach zwartych i nienagradzane na innych konkursach.
 • Każdy utwór należy opatrzyć godłem – słowem, umieszczonym w prawym górnym rogu kartki z wierszem
 • To samo godło powinno występować na dołączonej kopercie zawierającej kartkę z danymi o autorze (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, nota biograficzna) oraz oświadczenie o treści: „Oświadczam, że jestem autorką/autorem wierszy nadesłanych na konkurs. Wiersze nie były wcześniej publikowane i nagradzane na innych konkursach.”

Prace  konkursowe należy przesyłać w terminie do  31 maja 2012 r. na adres:
Miejska  i  Powiatowa  Biblioteka  Publiczna
imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego
ul.  Kościuszki  9
97 – 400  Bełchatów, skr. pocztowa 17
z dopiskiem:  Konkurs  Poetycki im.  Wacława Olszewskiego.

Utwory konkursowe będą oceniane w dwóch kategoriach:

 • Kategoria I – poeci z terenu kraju – kilku laureatów,
 • Kategoria II – poeci z powiatu bełchatowskiego – jeden laureat.

Uczestnicy z powiatu bełchatowskiego sami decydują, w której kategorii chcą startować umieszczając na przesyłce dodatkowy dopisek :”Kategoria I” lub „Kategoria II”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie MiPBP im. Józefa Ignacego Kraszewskiego w Bełchatowie 15 września 2012r.

W konkursie do zdobycia są następujące nagrody:
w I kategorii:

 • I nagroda – 2000 zł,
 • II nagroda – 1000 zł,
 • III nagroda – 500 zł,
 • pięć wyróżnień po 300 zł;

w II kategorii:

 • nagroda główna – 500 zł.

Informacje pochodzą ze strony www.biblioteka.belchatow.pl.

Kontakt

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna imienia Józefa Ignacego Kraszewskiego
ul. Kościuszki 9
97-400 Bełchatów, skr. pocztowa 17
tel. 44 632 28 71

www.biblioteka.belchatow.pl