Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie8
 • studenci29
 • absolwenci26
 • doktoranci3
 • naukowcy1
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie11
 • artystyczne15
 • naukowe11
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie23
 • międzynarodowe8
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia6
 • firma10
 • instytucja rządowa2
 • samorząd12
 • inny2
Wróć do listy

XIV edycja Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila 2020

organizator:

Instytut Filologii Polskiej UAM

Rodzaj:
literackie, artystyczne, naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 28.02.2020
wartość nagrody: 700 zł

XIV edycja Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila 2020

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłosił XIV edycję Konkursu Literackiego o Nagrodę FanFila. Konkurs, adresowany wyłącznie do uczniów szkół średnich, w tej edycji rozgrywać się będzie w czterech kategoriach – poezji, prozy, przekładu literackiego i etiudy filmowej.

I. W dziedzinie poezji zapraszamy do nadsyłania pięciu wierszy o dowolnej długości i tematyce.
II. Konkurs prozatorski obejmuje małe formy literackie o objętości nieprzekraczającej łącznie 16 stron znormalizowanego maszynopisu (tj. 2000 znaków na stronę).
III. Konkurs translatorski dotyczy przekładu utworu Edwarda Goreya pt. The Gashlycrumb Tinies z języka angielskiego na język polski. Tekst znajduje się w załączeniu.
IV. W konkursie na etiudę filmową zapraszamy do stworzenia filmowej interpretacji dzieła literackiego.

Termin nadsyłania prac: do 28 lutego 2020 r.

W przypadku pierwszych trzech kategorii prace w trzech egzemplarzach w wersji papierowej wraz z dodatkowymi informacjami (imię i nazwisko – bez godła, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, klasa; imię i nazwisko polonisty lub opiekuna literackiego, jego adres e-mail, adres szkoły) należy nadsyłać na adres: Instytut Filologii Polskiej UAM, Collegium Maius, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań,
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila” oraz ze wskazaniem kategorii, której praca dotyczy. Będziemy wdzięczni za spięcie i opatrzenie wymienionymi wyżej informacjami każdego egzemplarza pracy. Ponadto Organizatorzy proszą o przesłanie pracy w wersji elektronicznej na adres: fanfil@amu.edu.pl. Kategoria czwarta, filmowa, z oczywistych powodów nie wymaga wersji papierowych.

Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2020 r.

Nagrody (w każdej z kategorii osobne i równorzędne):
I. Nagroda pierwsza: 700 zł
II. Nagroda druga: 500 zł
III. Nagroda trzecia: 300 zł

Informacje pochodzą ze strony: polonistyka.amu.edu.pl

Sprawdź, jak wygląda pełna baza konkursów

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. A. Fredry 10, Collegium Maius
61-701 Poznań
tel. 61 829 45 92
ifp@amu.edu.pl
www.amu.edu.pl