Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XIV edycja Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego

organizator:

Instytut Pamięci Narodowej

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
absolwenci, naukowcy
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 07.11.2021
termin rozstrzygnięcia: 31.12.2021

XIV edycja Konkursu im. Władysława Pobóg-Malinowskiego

Konkurs na pracę magisterską i doktorską im. Władysława Pobóg-Malinowskiego na Najlepszy Debiut Historyczny Roku w zakresie historii najnowszej został ogłoszony przez Instytut Pamięci Narodowej.
Do udziału w konkursie organizator zaprasza autorów niepublikowanych prac magisterskich i doktorskich, poświęconych historii Polski i Polaków w XX wieku, obronionych w okresie od 1 listopada 2020 do 31 października 2021 r.

Nagrody:

 • I nagrodą w obu kategoriach jest okolicznościowy dyplom, wydanie pracy przez IPN oraz IH PAN w formie książkowej wraz honorarium wypłacanym po podpisaniu umowy wydawniczej z IPN: 10 000 PLN w przypadku najlepszych prac magisterskich, 25 000 PLN w przypadku najlepszych prac doktorskich.
 • II nagrodę stanowi okolicznościowy dyplom, wydanie przez IPN oraz IH PAN pracy w całości lub części wraz z honorarium autorskim. Obok dwóch głównych nagród Komisja Konkursowa może przyznać w każdej kategorii 1–3 wyróżnienia. Komisja może też zrezygnować w każdej z kategorii konkursowych z przyznania I nagrody i zamiast tego przyznać jedną lub dwie II nagrody.

Podpisanie umowy wydawniczej i wypłata nagrody-honorarium będą możliwe pod warunkiem przejścia całości procedur wydawniczych obowiązujących w IPN, łącznie z uzyskaniem dwóch pozytywnych recenzji specjalistów od danej problematyki, wskazanych przez wydawcę.

Prace konkursowe, bez żadnych zmian dokonanych po obronie, należy nadsyłać: w formie elektronicznej w formacie pdf (płyta CD)
z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym z załączoną klauzulą RODO oraz z opinią promotora (w przypadku prac magisterskich) lub kopiami recenzji powstałych w trakcie przewodu (w przypadku prac doktorskich) w nieprzekraczalnym terminie do 7 listopada 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Pamięci Narodowej ul. Janusza Kurtyki 1 02-676 Warszawa z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Debiut Historyczny Roku”.

Pracę do konkursu zgłasza jej autor. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac. W zgłoszeniu konkursowym należy podać adres pocztowy, mailowy oraz numer telefonu autora pracy.

Wszystkie potrzebne załączniki są dostępne na stronie konkursu.

A jeśli interesują Cię konkursy, to koniecznie zajrzyj do naszej bazy!

 

Kontakt

Instytut Pamięci Narodowej
ul. Janusza Kurtyki 1
02-676 Warszawa
tel. (22) 581 85 90
debiut@ipn.gov.pl
ipn.gov.pl