Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie17
 • studenci53
 • absolwenci55
 • doktoranci7
 • naukowcy7
 • inni25
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • artystyczne17
 • naukowe33
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • międzynarodowe2
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa5
 • firma8
 • instytucja rządowa11
 • samorząd18
 • inny2
Wróć do listy

XIV edycja Konkursu im. Prof. Remigiusza Bierzanka

organizator:

Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.12.2011

XIV edycja Konkursu im. Prof. Remigiusza Bierzanka

Cele i przedmiot konkursu:

 • wyłonienie najlepszych prac licencjackich, magisterskich i doktorskich dotyczących zagadnień Międzynarodowego prawa humanitarnego i Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
 • popularyzowanie najlepszych prac poprzez pomoc w ich publikowaniu i wykorzystaniu, zwłaszcza w procesie edukacyjnym
 • promocja zawodowa autorów prac i pomoc w dalszym zgłębianiu/studiowaniu zagadnień, których prace dotyczą
 • prace doktorskie, magisterskie i licencjackie zgłoszone do konkursu powinny obejmować następujące zagadnienia: międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, jego historia, rozwój i aktualne problemy, Międzynarodowy Ruch Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, jego historia, struktura i działalność oraz Podstawowe Zasady, relacje między prawem humanitarnym a prawami człowieka lub zagadnienia pokrewne

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie, magisterskie i licencjackie obronione w 2010r. Przez zgłoszenie pracy do konkursu rozumie się nadesłanie kopii pracy wraz z opinią promotora i wypełnioną kartą zgłoszenia udziału w konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2010r. Prace zgłoszone do konkursu recenzują członkowie jury konkursowego powołanego przez Komisję ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego.

Rozstrzygnięcie konkursu wraz z uroczystym wręczeniem nagród i wyróżnień odbędzie się w kwietniu 2011r. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o jego rezultatach.

Najlepsze prace zostaną nagrodzone nagrodami pieniężnymi. O przyznaniu wyróżnień, ilości i wysokości nagród decyduje jury konkursowe. Laureaci zostaną powiadomieni o miejscu i czasie wręczenia nagród i dyplomów – protokół Jury zostanie ogłoszony i zamieszczony na stronie internetowej PCK. Zgłoszenie pracy do konkursu, przyznanie nagrody lub wyróżnienia nie pozbawia autorów prac uprawnień wynikających z prawa autorskiego oraz uczestniczenia w innych konkursach.

Informacje pochodzą ze strony www.pck.pl

Kontakt

Komisja ds. Upowszechniania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego
ul. Mokotowska 14
00-950 Warszawa
tel.: 22 326 12 86

www.pck.pl