Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci50
 • absolwenci50
 • doktoranci11
 • naukowcy8
 • inni15
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne12
 • naukowe39
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie55
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Srebrny Liść Chmielu"

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 02.09.2011

XIII Ogólnopolski Konkurs Poetycki "O Srebrny Liść Chmielu"

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział zarówno autorzy z Polski jak i zagranicy, twórcy początkujący oraz autorzy z dorobkiem literackim, zrzeszeni i niezrzeszeni w organizacjach twórczych i związkowych.

Cele konkursu:

 • inspirowanie uzdolnionych literacko osób do działań twórczych
 • integracja środowisk literackich
 • konfrontacja twórczości poetyckiej
 • promowanie talentów literackich

Konkurs odbywa się w trzech kategoriach:

 • „po debiucie” dla autorów posiadających przynajmniej jedną, własną publikację książkową
 • „przed debiutem” dla autorów przed debiutem książkowym (kategoria obejmuje osoby dorosłe oraz młodzież od 16 r. ż.)
 • „dzieci i młodzież” (do 15 r. życia)

Nadesłane utwory poetyckie winny być napisane wyłącznie w języku polskim. Organizatorzy nie ograniczają tematyki utworów poetyckich.

Uczestnicy nadsyłają zestawy składające się maksymalnie z 5 utworów poetyckich, w czterech egzemplarzach maszynopisu lub wydruku komputerowego formatu A4. Zestawy winny być opatrzone godłem słownym. Do zestawu należy dołączyć zaklejona kopertę, opisaną takim samym godłem, w której należy umieścić dane osobowe (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, nr kontaktowy, mail, notatkę bibliograficzną). Uczestnicy niepełnoletni do zestawu dołączają ponadto pisemna zgodę rodziców lub opiekunów na udział w konkursie.

Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:

Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury
ul. Broniewskiego 11
58-371 Boguszów-Gorce

do dnia 02.09.2011 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Autorzy na kopercie oraz każdym zestawie powinni dopisać: konkurs poetycki – „kategoria konkursowa”.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi podczas Gali Konkursowej która odbędzie się 19 listopada 2011 r. o godz. 17.00 w bibliotece w dzielnicy Gorce przy ul. Broniewskiego 11.

O wynikach konkursu organizator powiadomi tylko laureatów. Natomiast protokół z posiedzenia jury zostanie opublikowany na stronie Internetowej organizatora bezpośredni po rozstrzygnięciu konkursu.

Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów. Laureaci konkursu otrzymają nagrody pieniężne oraz rzeczowe.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac. Teksty nagrodzone mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet bez zgody autorów i bez wypłaty honorarium. Organizator zastrzega sobie ponadto możliwość wydania nagrodzonych wierszy bez ponoszenia kosztów wynikających z ustawy o prawie autorskim. Organizator pokrywa koszty noclegu laureatów oraz osób zaproszonych na imprezę finałową natomiast nie zwraca kosztów podróży.

Informacje pochodzą ze strony www.mbp-ck.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury
ul. Broniewskiego 11
58-371 Boguszów-Gorce
tel.: (74) 844 04 54
biblioteka.gorce@wp.pl
www.mbp-ck.pl