Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie76
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Śladami Leona Wyczółkowskiego − łowcy światła”

organizator:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 29.02.2020
wartość nagrody: 600 zł

XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Śladami Leona Wyczółkowskiego − łowcy światła”

Tegorocznym tematem przewodnim jest właśnie światło, które stało się jedną z najważniejszych wartości w malarstwie i przewija się również przez całą twórczość Leona Wyczółkowskiego.

Pobyt artysty na Ukrainie spowodował, że w poszukiwaniu efektów słonecznych wyszedł w plener, a światło dominujące nad kompozycją uczynił głównym walorem przedstawień. Stosował śmiałe zestawienia kolorystyczne, czasem kontrastowe, innym razem zacierał kontury, akcentował światło, wydobywając i podkreślając w ten sposób formę i walor plastyczny. Studiował kolory w intensywnym świetle słońca, tworzył sceny kopania buraków, orki, przedstawienia rybaków i chłopów; podejmując w nich problematykę światła i koloru, zbliżył się do impresjonizmu. Obrazy malowane wczesnym świtem są czystym studium światła i koloru. Dzieła Wyczółkowskiego pokazują jego wszechstronne ujmowanie tematu. Malarz obserwował zmiany zachodzące w przyrodzie pod wpływem światła i tworzące się głębokie cienie. Malował przesycone słońcem nastrojowe pejzaże, m.in. tatrzańskie, drzewa, zabytki architektoniczne miast polskich i pamiątki historyczne (cykl „Skarbiec wawelski”), martwe natury i kwiaty. Tworzył liczne autoportrety i portrety różnych postaci, gdzie twarz lub sylwetka jest modelowana śmiałymi malarskimi efektami światłocieniowymi. Powstały setki rysunków i litografii lasów, drzew i roślin w pełnym świetle i wieczornym zmierzchu, w świetle księżyca w zimowej szadzi i w wiosennych kwiatach.

Bawiąc się światłem i kolorem, zapraszał do refleksyjnych wędrówek w malownicze miejsca. Nazwany przez Kazimierza Szulisławskiego „Łowcą świateł i cieni”.

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Konkurs przeznaczony jest dla osób niezajmujących się zawodowo fotografią.

W konkursie brak ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:
a. do 16 lat, b. powyżej 16 lat.

Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu – przykłady prac artysty podejmujących „motyw światła” podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl.

Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi max. 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i max. 30 x 40 cm. Wszystkie zdjęcia powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie zdjęcia ołówkiem.

Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy.

Komplet materiałów należy przesyłać w terminie do 29 lutego 2020 r. drogą pocztową na adres:
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Grodzka 7-11, 85-109 Bydgoszcz
z dopiskiem: KONKURS ŚLADAMI LEONA WYCZÓŁKOWSKIEGO.

Nie dopuszcza się zgłaszania prac drogą elektroniczną.

Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty papierowej bądź elektronicznej o terminie wręczenia nagród do 29 marca 2020 r.

Wszystkie prace biorą udział w konkursie na równych zasadach.
Zwycięzcom przyznane zostaną nagrody:

 1. od Organizatora konkursu w grupach wiekowych:
 • pierwsza nagroda – 600,00 zł
 • druga nagroda – 500,00 zł
 • trzecia nagroda – 400,00 zł

Przewidziano również po trzy wyróżnienia w grupach wiekowych.
2. od Patronów konkursu

Otwarcie wystawy pokonkursowej i wręczenie nagród nastąpi 23 maja 2020 r. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa oraz katalog wystawy.

Regulamin i karta zgłoszeniowa są w załącznikach poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: muzeum.bydgoszcz.pl

Aktualną listę konkursów artystycznych znajdziecie w naszej bazie lub aktualnościach portalu Moje Stypendium!

Kontakt

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Grodzka 7-11
85-109 Bydgoszcz

wyczolkowski@muzeum.bydgoszcz.pl
muzeum.bydgoszcz.pl

Dokumenty

do pobrania