Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci40
 • absolwenci35
 • doktoranci6
 • naukowcy6
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe27
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie43
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa7
 • firma5
 • instytucja rządowa8
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

XIII edycja konkursu na plakato tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

organizator:

Urząd Patentowy RP

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2015

XIII edycja konkursu na plakato tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP ogłasza XIII edycję konkursu na plakat o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej.
Celem Konkursu jest uzyskanie utworu w formie plakatu, którego główną ideą będzie artystyczna interpretacja poniższych sentencji poprzez odniesienie się do problematyki ochrony własności intelektualnej, obejmującej m.in.: ochronę utworów, wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych.
Myślą przewodnią tegorocznej edycji konkursu są dwie komplementarne sentencje: „Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie” Petera Druckera (1909-2005), amerykańskiego specjalisty, uważanego za „ojca” współczesnych metod zarządzania, oraz „Choć może nie zawsze sobie to uświadamiamy, to właśnie postęp nauki zmienia oblicze świata” ks. prof. Michała Hellera (ur. 1936), polskiego teologa i fizyka-kosmologa.
Wymagania techniczne i formalne:
 • Utwór (plakat) powinien być wykonany na usztywnionym podkładzie w formacie 50 x 70 cm, w formie umożliwiającej przygotowanie plakatu do druku w technice offsetowej wykorzystującej 4 kolory.
 • Do nadesłanego plakatu należy dołączyć płytę z elektronicznym zapisem projektu plakatu. Format zapisu: *.pdf lub *.jpg lub *.tif. Rozdzielczość 150 dpi. Skala 1:1 w przypadku projektów wykonanych całkowicie przy wykorzystaniu techniki komputerowej.
 • Każdy Autor może nadesłać dowolną liczbę utworów (plakatów).
 • Każdy utwór (plakat) zgłoszony do Konkursu powinien zawierać hasło odwołujące się do ochrony własności intelektualnej – hasło stanowi integralną część projektu. O wyborze hasła decydują Autorzy projektu.
 • Logo Urzędu Patentowego RP nie może być umieszczane w utworach (plakatach) zgłaszanych do Konkursu.
 • Utwór (plakat) należy oznaczyć (na odwrocie, w prawym górnym rogu) kodem, składającym się z 6 znaków – dowolnie wybranych cyfr i liter. Utwór nie może być oznaczony ani podpisany dodatkowo w żaden inny sposób niż podany powyżej.
 • Do każdego utworu (plakatu) należy dołączyć zamkniętą kopertę – oznaczoną wyłącznie kodem wymienionym w ust. 5 – zawierającą wypełniony formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP pod adresem www.uprp.pl. Prawidłowo wypełniony formularz jest niezbędny do zakwalifikowania utworu (plakatu) do postępowania konkursowego. Nieprawidłowo wypełniony formularz może zostać poprawiony i dostarczony do Urzędu
Termin nadsyłania plakatów: 15 września 2015 r.

Rozstrzygnięcie konkursu: 9 października 2015 r.
Plakaty należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
Z dopiskiem „konkurs na plakat”
Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Informacje pochodzą ze strony www.uprp.pl

Kontakt

Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
tel: 22 579 04 30
konkurs@uprp.pl
www.uprp.pl