Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie23
 • studenci43
 • absolwenci43
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni24
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne16
 • naukowe25
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie44
 • międzynarodowe4
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma7
 • instytucja rządowa11
 • samorząd21
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XIII Edycja Festiwalu Kina Amatroskiego i Niezależnego KAN 2012

organizator:

Zrzeszenie Studentó Polskich

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 13.01.2012

XIII Edycja Festiwalu Kina Amatroskiego i Niezależnego KAN 2012

Festiwal Kina Amatorskiego i Niezależnego KAN  ma charakter międzynarodowy i jest konkursowym przeglądem filmowej twórczości amatorskiej, niezależnej oraz szkolnej zarówno fabularnej, dokumentalnej, jak i animowanej.
Celem Festiwalu jest popularyzacja amatorskiej i niezależnej sztuki filmowej w kraju i za granicą, a także wyróżnienie w drodze Konkursów o charakterze międzynarodowym, najlepszych filmów oraz ich twórców.

W ramach Festiwalu organizowane są Konkurs Filmów Amatorskich i Niezależnych oraz Konkurs Filmów Szkolnych. W Konkursie Filmów Amatorskich i Niezależnych biorą udział filmy, które zostały zgłoszone przez Zgłaszającego w jednej z dwóch kategorii:

Film amatorski – za taki organizatorzy uznają film zrealizowany w dowolnej technice, poza profesjonalnym systemem producenckim, bez wsparcia i nadzoru producenta, z którego zyski osiągają wyłącznie jego autorzy.

Film niezależny – za taki organizatorzy uznają film zrealizowany w dowolnej technice, będący w pełni autorską wypowiedzią Twórcy na istotne dla niego tematy, zrealizowaną w celach artystycznych, a nie komercyjnych i bez udziału znaczących środków finansowych.

Konkurs Filmów Amatorskich i Niezależnych składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie przekazane filmy, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zostaną poddane selekcji przez Radę Programową Festiwalu, a te z nich, które uzyskają jej akceptację, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu. W drugim etapie filmy będą przedstawiane publiczności podczas Finału Festiwalu i poddane ocenie profesjonalnego Jury Konkursu Filmów Amatorskich i Niezależnych powołanego przez Organizatora.

Nagrody:

 • GRAND PRIX Festiwalu – Platynowa KANewka,
 • Złota KANewka za Najlepszy Film Amatorski,
 • Złota KANewka za Najlepszy Film Niezależny.

Ponadto Jury ma prawo do przyznania tylko jednego specjalnego wyróżnienia, którym jest KANewka Specjalna Jury.

Filmem szkolnym
jest film zrealizowany w dowolnej technice, którego producentem lub współproducentem jest dowolna szkoła filmowa (publiczna lub niepubliczna) udzielająca Twórcy wsparcia przy jego realizacji.Do rywalizacji w Konkursie Filmów Szkolnych dopuszczone zostają także filmy powstające w ramach specjalnych programów wsparcia absolwentów szkół filmowych, o ile film realizowany w ich ramach jest pierwszym filmem danego Twórcy.

Konkurs Filmów Szkolnych składa się z dwóch etapów.
W pierwszym etapie przekazane filmy, których zgłoszenia spełniają wymagania formalne, zostaną poddane selekcji przez Radę Programową Festiwalu, a te z nich, które uzyskają jej akceptację, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu.
W drugim etapie filmy będą przedstawiane publiczności podczas Finału i poddane ocenie profesjonalnego Jury Konkursu Filmów Szkolnych powołanego przez Organizatora

Nagrody:

 • GRAND PRIX Konkursu Filmów Szkolnych –Profesorska KANewka.

Ponadto Jury ma prawo do przyznania tylko jednego specjalnego wyróżnienia, którym jest KANewka Specjalna Jury.

Do udziału w Festiwalu dopuszczone są filmy, których długość nie przekracza 43 minut. Technika, za pomocą której stworzony został film jest dowolna i nie może powodować jego dyskwalifikacji z części konkursowej Festiwalu. Zgłoszenia filmów do Konkursów należy dokonywać drogą pocztową lub osobiście do dnia 13 stycznia 2012 r. (decyduje data nadania w placówce pocztowej)

w siedzibie Organizatora
przy ul. Kościuszki 34
50-012 Wrocław

Zgłaszając filmy do Konkursów należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie internetowej Organizatora kan.art.pl.
Filmy przyjmowane są na nośnikach cyfrowych w formacie DVD w standardzie PAL.
Każdy zgłaszany film musi być opatrzony napisami w języku angielskim oraz znajdować się na osobnym nośniku i uruchamiać się bezpośrednio po zainstalowaniu płyty w odtwarzaczu (odtwarzacz DVD, komputer), bez początkowego menu oraz z domyślnie włączoną listą dialogową w języku angielskim. Jeden Zgłaszający może zgłosić dowolną liczbę filmów, przy czym każdy musi znajdować się na osobnym nośniku. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.

Regulamin oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie www.kan.art.pl

Informacje pochodzą ze strony www.kan.art.pl

Kontakt

Zrzeszenie Studentó Polskich
ul. Kościuszki 34 pok.nr. 4
50-012 Wrocław
tel. 71 799 45 61
info@kan.art.pl
kan.art.pl