Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci12
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka ph. Słowa są całą poezją życia

organizator:

Miejska i Powiatowa Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 25.03.2011

XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka ph. Słowa są całą poezją życia

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Turku ogłasza XII Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Włodzimierza Pietrzaka ph. „Słowa są całą poezją życia”.

Cel konkursu:

 • stworzenie wydarzenia literackiego
 • promowanie młodych twórców
 • integracja środowisk twórczych

Konkurs rozgrywany jest w kategorii poezji, ma charakter otwarty – mogą w nim brać udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Na Konkurs należy nadesłać zestaw 3 wierszy w maszynopisie (nigdzie dotąd niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach) w trzech egzemplarzach każdy.

Prace konkursowe należy opatrzyć godłem (pseudonimem). To samo godło należy umieścić na dołączonej kopercie, wewnątrz której powinny znaleźć się informacje: imię i nazwisko autora, adres, numer telefonu, wiek, informacje o przynależności do klubów, stowarzyszeń literackich itp. Uczestnik może użyć tylko jednego pseudonimu i pod nim nadesłać tylko jeden zestaw wierszy.

Do udziału w Konkursie nie zostaną dopuszczone prace osób przesyłających:

 • zbyt dużo utworów w jednym zestawie
 • zbyt mało egzemplarzy
 • utwory opatrzone pełnymi danymi zamiast godła

Prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 25 marca 2011 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Miejska i Powiatowa Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka
ul. Dworcowa 5
62-700 Turek

z dopiskiem: Konkurs poetycki.

W konkursie przyznane zostaną nagrody pieniężne. I, II, III nagroda – za wiersz związany z tematyką Konkursu oraz nagroda specjalna – za wiersz poświęcony Czesławowi Miłoszowi w związku z ogłoszeniem roku 2011 Rokiem Miłosza.

O przyznaniu nagród decyduje profesjonalne Jury, powołane przez organizatora. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2011 roku na Biesiadzie Poetyckiej. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni osobnym pismem. Nagrodę należy odebrać osobiście lub przez upoważnionego przedstawiciela w dniu 29 kwietnia 2011 roku, najpóźniej do 13 maja 2011 roku. Po tym terminie kwota nagrody przechodzi na cele innej działalności Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku.

Teksty nadesłane na Konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo nieodpłatnych publikacji w prasie, radiu, telewizji i innych wydawnictwach (książki, płyty). Biblioteka przewiduje wydanie osobnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac, jako pokłosie konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.mipbp.turek.net.pl

Kontakt

Miejska i Powiatowa Publiczna im. Włodzimierza Pietrzaka
ul. Dworcowa 5
62-700 Turek


www.mipbp.turek.net.pl