Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie58
 • międzynarodowe1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla upamiętnienia życia i artystycznych dokonań Czesława Miłosza

organizator:

Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 04.12.2010

XII Ogólnopolski Konkurs Literacki dla upamiętnienia życia i artystycznych dokonań Czesława Miłosza

Cele konkursu:

 • aktywne uczestnictwo młodzieży w działaniach upamiętniających życie i literacki dorobek Czesława Miłosza
 • uwrażliwienie gimnazjalistów na potrzebę obcowania z kulturą wysoką, tekstami mistrzów polskiego Noblisty
 • wskazywanie przedstawicielom młodego pokolenia Polaków, którzy swoim geniuszem na trwałe wpisali się w poczet wybitnych Europejczyków, światowej sławy ludzi kultury
 • kształcenie umiejętności czytania poezji współczesnej, rozmawiania o niej, formułowania ocen i sądów, uzasadniania wyborów oraz tworzenia wypowiedzi pisemnych w formie: rozprawki, eseju, recenzji, reportażu, pamiętnika z podróży z opisem przeżyć wewnętrznych

Etap szkolny – uczniowie pod opieka nauczyciela przygotowują pracę pisemną na jeden spośród zaproponowanych tematów:

 1. Czesław Miłosz powiedział: „Od nas zależy, co w dziełach widzimy”. Co w utworach Noblisty może zobaczyć współczesny młody człowiek? Odpowiedz na pytanie, analizując dwa spośród Twoich ulubionych utworów.
 2. „Poeta pamięta” – wywiad z Czesławem Miłoszem o roli poety w oparciu o teksty: „W Warszawie”, „Moja wierna mowo”, Veni creator” i własne przemyślenia
 3. „Mali są ludzie, wielkie są ich dzieła” – moja wędrówka śladami życia i twórczości polskiego Noblisty – Czesława Miłosza (reportaż).

Objętość pracy nie powinna przekraczać 3 stron formatu A4 wydruku komputerowego. Prace należy nadesłać na adres:

Gimnazjum nr 19
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin

z dopiskiem Rok Miłosza. Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane: imię i nazwisko uczestnika, klasę, adres zamieszkania, numer telefonu, adres mailowy, nazwę i adres szkoły oraz dane dotyczące opiekuna.

Termin nadsyłania prac mija 4 grudnia 2010 (decyduje data stempla pocztowego).

Etap finałowy – Finaliści wyłonieni przez niezależne jury, będą proszeni o wygłoszenie przemówień na jeden z zaproponowanych tematów:

 1. Miarą popularności poety jest fascynacja jego dorobkiem. Przygotuj i wygłoś orację adresowana do rówieśników, zachęcając młodych ludzi do czytania tekstów Czesława Miłosza.
 2. Przygotuj przemówienie inaugurujące obchody Roku Czesława Miłosza w Twojej szkole.
 3. Czesław Miłosz to poeta, ale również… zachęć rówieśników do poznania dorobku literackiego polskiego Noblisty.

Przewidywany termin II etapu: luty 2011 roku. Nadesłane pace oceni jury powołane przez organizatorów. Finaliści oraz ich nauczyciele o trzymają dyplomy i nagrody.

Informacje pochodzą ze strony www.gim19.lublin.pl

Kontakt

Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
ul. Szkolna 6
20-124 Lublin
tel.: (81) 747 89 43
gim_19@poczta.onet.pl
www.gim19.lublin.pl