Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie14
 • studenci29
 • absolwenci28
 • doktoranci6
 • naukowcy3
 • inni20
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie11
 • muzyczne1
 • artystyczne16
 • naukowe16
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie28
 • pomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • szkoła średnia1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa2
 • firma9
 • instytucja rządowa6
 • samorząd10
 • inny1
Wróć do listy

XII edycja konkursu na najlepszą rozprawę lub pracę na temat własności intelektualnej

organizator:

Urząd Patentowy RP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.10.2014

XII edycja konkursu na najlepszą rozprawę lub pracę na temat własności intelektualnej

Urząd Patentowy RP ogłasza XII edycję konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską, licencjacką lub inżynierską na temat własności intelektualnej.
Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej rozprawy habilitacyjnej, rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej, pracy licencjackiej lub inżynierskiej na temat związany z ochroną własności intelektualnej, w tym również z zarządzaniem i marketingiem prawami własności intelektualnej lub oceną stanu techniki.
Wymagania:
Konkurs skierowany jest do samodzielnych Autorów rozpraw habilitacyjnych i doktorskich oraz prac magisterskich, licencjackich lub inżynierskich, zwanych dalej Autorami, poświęconych zagadnieniom własności intelektualnej.
Autorzy muszą posiadać status pracownika naukowego, absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej, działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Nagrody:
W wyniku postępowania konkursowego Jury przyzna nagrody ufundowane przez:
 • Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Ministra Gospodarki
 • Prezesa Urzędu Patentowego RP
Termin:
Termin nadsyłania prac: 3 października 2014 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: 28 listopada 2014 r.
Prace należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419
Z dopiskiem „konkurs na pracę”
Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Informacje pochodza ze strony: www.uprp.pl

Kontakt

Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

konkurs@uprp.pl
www.uprp.pl