Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci75
 • absolwenci75
 • doktoranci14
 • naukowcy10
 • inni29
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne21
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie76
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa10
 • firma8
 • instytucja rządowa16
 • samorząd25
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XI Ogólnopolski Konkurs Papieski

organizator:

Hufiec Pracy 6-11

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.04.2011

XI Ogólnopolski Konkurs Papieski

Cele konkursu:

 • kształtowanie właściwych postaw i zachowań zgodnych z nauką i postawą życiową Ojca Świętego Jana Pawła II
 • zwrócenie uwagi młodego człowieka na znaczenie słów: wolność i odpowiedzialność, na korzystanie z wolności w sposób odpowiedzialny
 • skłonienie młodych ludzi do refleksji na swoim życiem, do kształtowania własnej tożsamości kulturalnej i religijnej oraz szukania właściwej drogi życiowej

W konkursie może wziąć udział młodzież szkolna (ur. w 1991 r. i młodsza) oraz uczestnicy OHP z terenu całej Polski.

Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy konkursowej w jednej lub po jednej z dwóch kategorii:

 • praca fotograficzna
 • praca plastyczna (malarstwo, grafika, rysunek itp.)

Każdy uczestnik może przesłać na konkurs 2 prace. Praca musi być wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). Zdjęcia mogą być wykonane techniką analogową lub cyfrową, barwną lub czarno-białą jednak nie mogą być przetworzone komputerowo lub w inny sposób. Minimalny format zdjęć 15×21 cm.

Prace plastyczne mogą być wykonane w dowolnej technice, co najmniej w formacie A2.

Każda praca złożona na konkurs powinna posiadać na odwrocie dołączoną Kartę Informacyjną z literowym lub cyfrowym „godłem” autora. W osobnie zamkniętej kopercie, dołączonej do pracy, opatrzonej tym samym godłem powinna znajdować się czytelnie wypełniona i podpisana Karta Uczestnictwa – pełne imię i nazwisko, adres, nr Hufca Pracy, ŚHP, OSiW, CKiW (dotyczy uczestników OHP).

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystywanie swojego wizerunku i danych osobowych w środkach masowego przekazu i publikacjach wraz z informacją o konkursie.

Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatorów o udziale w imprezie finałowej. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z uznaniem regulaminu.

Przy ocenie prac konkursowych będzie brana pod uwagę:

 • zgodność tematu pracy z tematem konkursu
 • wartość artystyczna pracy
 • oryginalność podejścia do tematu
 • samodzielność

Prace będą nagrodzone w czterech kategoriach:

 • uczestnik OHP – praca fotograficzna
 • uczestnik OHP – praca plastyczna
 • młodzież szkolna (spoza OHP) – praca fotograficzna
 • młodzież szkolna (spoza OHP) – praca plastyczna

Laureaci zostaną uhonorowani cennymi nagrodami rzeczowymi i dyplomami podczas imprezy finałowej. Decyzję o ilości oraz rodzaju nagród i wyróżnień dla laureatów konkursu podejmują organizatorzy. Decyzje Komisji oceniającej są ostateczne.

Nagrodzone prace będą wystawione w dniu konkursu w Wadowickim Centrum Kultury, jak również w holu głównym Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz zamieszczone w specjalnym albumie pokonkursowym.

Prace należy przesłać na adres:

Hufiec Pracy 6-11
ul. J. Kochanowskiego 3
34-100 Wadowice

z dopiskiem „Konkurs Papieski” – praca fotograficzna lub praca plastyczna do dnia 27 kwietnia 2011 r.

Informacji udziela:

 • Komendant Hufca – Jolanta Zacny, tel. (33) 823 38 68 wew. 27
 • Biuro Małopolskie WK OHP – Izabela Kowalik – Sroka, Wiesław Szczerbiński, tel. (12) 633 07 06 wew. 20

Informacje pochodzą ze strony www.konkurspapieski.com

Kontakt

Hufiec Pracy 6-11
ul. J. Kochanowskiego 3
34-100 Wadowice


www.malopolska.ohp.pl