Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci38
 • absolwenci36
 • doktoranci7
 • naukowcy5
 • inni30
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie18
 • muzyczne1
 • artystyczne22
 • naukowe20
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe12
 • ogólnopolskie37
 • lubuskie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • zachodniopomorskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia12
 • szkoła wyższa6
 • firma9
 • instytucja rządowa9
 • samorząd16
 • inny1
Wróć do listy

XI Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy Tyska Zima Poetycka

organizator:

Teatr Mały w Tychach

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /wp-content/themes/ms/single-konkurs.php on line 76
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.12.2010

XI Ogólnopolski Konkurs na Tomik Wierszy Tyska Zima Poetycka

W konkursie mogą brać udział wszyscy autorzy (zrzeszeni i niezrzeszeni w związkach twórczych), którzy wydali samodzielną książkę poetycką. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie do 30 grudnia 2010 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Teatr Mały
ul. ks. kard. Augusta  Hlonda 1
43-100 Tychy

z dopiskiem „Tyska Zima Poetycka” znormalizowanego maszynopisu (do 50 stron) tomiku wierszy w układzie graficznym przewidzianym do druku (bez projektu okładki i stron redakcyjnych). Opatrzony godłem maszynopis należy nadesłać obowiązkowo w czterech   egzemplarzach (nie dołączać wydanych tomików, dyskietek ani innych nośników). W osobnej kopercie – opatrzonej tym samym godłem, należy zamieścić dane:  imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy, krótką notę biograficzną oraz tytuły wydanych dotąd samodzielnych  książek  poetyckich z rokiem wydania i nazwą wydawcy. Tematyka prac jest dowolna.

Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonego do konkursu tomiku    wierszy w serii „Biblioteka Tyskiej Zimy Poetyckiej” oraz 2.500 złotych brutto. Tomik zostanie wydany w nakładzie 500 egz. w formacie A-5, z czego autor otrzyma  200 egz., a pozostałe rozdysponuje Teatr Mały i współwydawca – Drukarnia „Oldprint (rozesłanie egzemplarzy obowiązkowych do bibliotek, wydawnictw  branżowych, umieszczenie tomików w sklepie internetowym  np. serwisu Poezja  Polska i in.).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lutego 2010 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni listownie o jego wyniku oraz zostaną zaproszeni na biesiadę poetycką w Teatrze Małym podsumowującą konkurs, połączoną z promocją wydanego tomiku laureata. Werdykt zostanie także  udostępniony w siedzibie  Organizatora oraz na stronie internetowej  www.teatrmaly.tychy.pl.

Informacje pochodzą ze strony www.teatrmaly.tychy.pl

Kontakt

Teatr Mały w Tychach
ul. ks. kard. Augusta Hlonda 1
43-100 Tychy
tel.: (32) 227 20 67
teatr.maly@teatrmaly.tychy.pl
www.teatrmaly.tychy.pl