Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie15
 • studenci33
 • absolwenci31
 • doktoranci5
 • naukowcy2
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • sportowe1
 • artystyczne19
 • naukowe17
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie32
 • międzynarodowe5
 • mazowieckie1
 • pomorskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa2
 • fundacje i stowarzyszenia7
 • szkoła wyższa3
 • firma10
 • instytucja rządowa6
 • samorząd11
 • inny1
Wróć do listy

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki -Złoty Środek Poezji

organizator:

Kutnowski Dom Kultury

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.03.2015

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki -Złoty Środek Poezji

XI Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” Kutno 2015
pod patronatem Dwumiesięcznika Literackiego TOPOS i Miesięcznika ODRA
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
Organizator: Kutnowski Dom Kultury
Mecenat: Prezydent Miasta Kutno
Konkurs obejmuje wszystkie debiutanckie autorskie książki poetyckie autorów piszących w języku polskim wydane w roku 2014, które autor bądź wydawca nadeśle na adres organizatora konkursu w minimum 5 egzemplarzach do 31 marca 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
Jako książkę debiutancką rozumie się pierwszy zwarty druk poety opatrzony stopką wydawniczą i numerem ISBN bez względu na jego objętość.
Książka debiutancka może być wydana w Polsce lub poza jej granicami. Autorzy bądź wydawnictwa powinni dołączyć do książek kartę zgłoszeniową.
Jury Konkursu w składzie – Karol Maliszewski – przewodniczący, Krzysztof Kuczkowski, Wojciech Kudyba – przyzna nagrody o łącznej wartości 15.000 złotych. Zakładany podział nagród określa się w sposób następujący: I nagroda – 7000 zł, II nagroda – 4000 zł, III nagroda – 2000 zł. Wyróżnienia: suma łączna – 2000 zł. Jury ma prawo do innego podziału nagród.
Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 14 czerwca 2015 roku o godzinie 15.00 w Kutnowskim Domu Kultury, ul. Żółkiewskiego 4.  Nagrodzeni i wyróżnieni autorzy zostaną o tym poinformowani do dnia 5 czerwca 2015 r.
W ramach Festiwalu organizowane będą spotkania laureatów XI OKL z młodzieżą w dn. 12 czerwca. Uczestnicy wypełniając kartę zgłoszeniową deklarują dostępność na spotkaniu.
Warunkiem otrzymania nagród finansowych jest osobiste stawiennictwo nagrodzonych i wyróżnionych autorów (lub w szczególnych przypadkach – pisemnie przez nich upoważnionych przedstawicieli) na uroczystości oficjalnego ogłoszenia werdyktu i wręczenia nagród przez organizatora.
Wszelkie pytania prosimy kierować na adres mailowy – zlotysrodek@kdk.net.pl lub do koordynatora konkursu Teresy Mosingiewicz – 693119407.
Adres, na który należy wysyłać książki wraz z kartą zgłoszeniową: Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno, z dopiskiem „11 OKL „Złoty Środek Poezji”.
Informacja pochodzi ze strony: http://kdk.net.pl/page/

Kontakt

Kutnowski Dom Kultury
ul. Żółkiewskiego 4
99-302 Kutno
tel. 693 119 407
zlotysrodek@kdk.net.pl