Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XI Ogólnopolski Konkurs Fotografii "Przestrzeń wyobraźni"

organizator:

Galeria fotografii Fotoplastykon Antoni Rut

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 27.06.2011

XI Ogólnopolski Konkurs Fotografii "Przestrzeń wyobraźni"

XI edycja konkursu prowadzona jest poprzez Internet na stronie www.Fotoplastykon.com.pl

Konkurs ma na celu:

 • podnoszenie umiejętności fotografowania
 • rozpropagowanie fotografii artystycznej wśród fotografujących
 • inspirowanie aktywności twórczej

Odbędzie się 10 sesji konkursowych raz lub dwa razy w miesiącu począwszy od 2.11.2010. Jest to termin nadsyłania zdjęć do pierwszej sesji konkursowej. Następne terminy sesji konkursowych i tym samym nadsyłania zdjęć to: 29.11.2010, 7.12.2010, 31.01.2011, 28.02.2011, 28.03.2011, 26.04.2011, 16.05.2011, 6.06.2011, 27.06.2011.

Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział wszyscy fotografujący. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić dowolną ilość prac na dowolny temat.

Prace należy przesyłać na adres: fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl jako plik graficzny w formacie JPG w rozdzielczości nie mniejszej niż 72 DPI i wielkości nie mniejszej niż 1800 x 2700 pixeli. Dopuszczalny jest inny format przy zachowaniu długości jednego z boków. Nie należy wprowadzać dodatkowej kompresji i wybrać najwyższą jakość. W nazwach plików należy obowiązkowo używać wyłącznie małych liter bez polskich znaków. Pliki należy opisywać bez przerw (bez znaku spacji) z podkreślnikami: nazwisko, imię, tytuł, np.: zasa_pawel_zlota_roza, a w treści e-maila: Żąsa Paweł „Żółta róża”.

Plik tekstowy w formacie MS Word, zawierający nazwisko, imię , adres zamieszkania, adres mailowy oraz tytuł(y) (tytuł jednej pracy maksymalnie 20 znaków) prac konkursowych, należy dołączyć do e-maila z pracami jako załącznik. Tytuły prac nie mogą powtarzać się w kolejnych sesjach. Maksymalny rozmiar e-maila to 10 MB. Prace można przekazywać również na płytach CD na adres siedziby Galerii Fotoplastykon. opłata za każda pracę wynosi 10 zł. na stronie internetowej przy zdjęciu podane zostanie imię i nazwisko chyba, że autor zastrzeże podawanie nazwiska i poda „godło” (2 cyfry i max. 5 liter).

Recenzje zdjęcia ukażą się na stronie www.fotoplastykon.com.pl po 7 dniach od daty sesji konkursowej, w zakładce „konkursy” XI edycja. Na każdej sesji zostaną wybrane prace, które na zakończenie konkursu zostaną przedstawione do oceny specjalnie powołanemu jury. Jury biorąc pod uwagę:

 • systematyczność udziału w konkursie
 • jakość techniczną
 • walory estetyczne

zakwalifikuje najlepsze zdjęcia do pokonkursowej projekcji multimedialnej, oraz przyzna nagrody. Nagrody będą miały charakter finansowy, rzeczowy i honorowy. Główną nagroda w konkursie jest zorganizowanie autorowi (laureatowi I nagrody) wystawy indywidualnej w galerii WBPiCAK w Poznaniu. Zdobywcy I, II, III Nagrody otrzymają Medale Fotoklubu RP „Za fotograficzną twórczość” oraz nagrody finansowe lub rzeczowe. Zostaną przyznane Wyróżnienia Dyplomy Fotoklubu RP i ZAP a wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do projekcji Dyplomy uczestnictwa. Pula nagród w konkursie wynosi 3000 zł.

Otwarcie wystawy indywidualnej laureata I nagrody, połączone z projekcja multimedialną pozostałych zakwalifikowanych prac oraz wręczenie Nagród, medali Fotoklubu RP i Wyróżnień odbędzie się we wrześniu 2011 r.

Informacje pochodzą ze strony www.fotoplastykon.com.pl

Kontakt

Galeria fotografii Fotoplastykon Antoni Rut
ul. Starowiejska 5/14
61-664 Poznań
tel.: (61) 821 68 45
fotoplastykon@fotoplastykon.com.pl
www.fotoplastykon.com.pl