Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci64
 • absolwenci66
 • doktoranci10
 • naukowcy10
 • inni35
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne3
 • literackie16
 • artystyczne23
 • naukowe38
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie68
 • międzynarodowe7
 • łódzkie3
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • szkoła średnia1
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia25
 • szkoła wyższa5
 • firma9
 • instytucja rządowa11
 • samorząd32
 • inny1
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kocham zwierzęta, bo …”

organizator:

Dom Kultury w Rybniku- Niewiadomiu

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie, studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.05.2022
termin rozstrzygnięcia: 10.06.2022

XI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Kocham zwierzęta, bo …”

Dom Kultury w Rybniku- Niewiadomiu ogłasza konkurs fotograficzny „Kocham zwierzęta, bo…”. Celem Konkursu jest przedstawienie zwierząt jako przyjaciół człowieka i uwrażliwienie na ich los. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób od 16 lat.

 

Przepisy dotyczące prac:

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 fotografie.
 2. Nie można zgłaszać do Konkursu prac, które brały udział we wcześniejszych edycjach.
 3. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić wszystkie warunki: dostarczyć fotografie w formie papierowej (minimalny format 20 x 30 cm). Prace należy przesłać w usztywnionej kopercie na adres organizatora: Dom Kultury w Rybniku – Niewiadomiu, ul. Mościckiego 15, 44-273 Rybnik; dostarczyć fotografie w wersji elektronicznej (zapisane w formacie JPG, o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi) e-mailem na adres dziennikarski@onet.pl; dostarczyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii oraz zgodę na nieodpłatne ich wykorzystanie i na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Regulaminu. Oświadczenie powinno zostać podpisane odręcznie i przesłane w formie papierowej lub elektronicznej (np. skan dokumentu, zdjęcie). Prace bez oświadczenia nie będą oceniane.
 4. Na fotografiach nie powinny znajdować się żadne znaki, litery lub cyfry, które nie są elementem przestrzeni fotografowanej (np. data, podpis itp.).
 5. Każda fotografia powinna być czytelnie opisana na odwrocie, należy podać następujące dane: imię i nazwisko, miejscowość, telefon kontaktowy oraz e-mail autora (brak możliwości kontaktu ze zwycięzcą będzie skutkował przekazaniem nagrody kolejnej osobie), mile widziany komentarz do fotografii.
 6. Zgłaszane fotografie nie mogą naruszać prawa – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe.
 7. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów fotografii pochodzących z różnych plików lub dokonywanie zmian oryginalnej kompozycji fotografii (z wyjątkiem kadrowania). Dopuszcza się fotografie poddane delikatnej modyfikacji polegającej na korekcie kontrastu, nasycenia, ostrości, barw. Fotografie noszące wyraźne znamiona modyfikacji i ingerencji fizycznej bądź  elektronicznej zostaną zdyskwalifikowane.

Terminarz

 1. Termin nadsyłania prac: 20 maja 2022 r. Fotografie nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
 2. Ogłoszenie wyników: 10 czerwca 2022 r.

Laureaci zostaną powiadomieni o wynikach Konkursu telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wyniki i nagrodzone fotografie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora oraz przekazane do lokalnych mediów. Nagrodzone i najciekawsze fotografie zamieszczone zostaną na wystawie pokonkursowej w Galerii Organizatora (ul. Mościckiego 15).

Nagrody

 1. Organizator przewiduje nagrody pieniężne dla laureatów Konkursu. Pula nagród do podziału przez Jurorów wynosi 1 500,00 zł.
 2. Fotografie oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.
 3. Jury zastrzega sobie prawo do podziału nagród.

Informacje pochodzą ze strony: dkniewiadom.eu

W naszej bazie znajdziecie też inne konkursy!

Wspieraj nas w serwisie Patronite.pl – dzięki wpłatom możemy rozwijać ten rzetelny, dostępny dla wszystkich portal edukacyjny o stypendiach!

Kontakt

Dom Kultury w Rybniku- Niewiadomiu
ul. Mościckiego 15
44-273 Rybnik

dziennikarski@onet.pl
www.dkniewiadom.eu