Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie32
 • studenci82
 • absolwenci82
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni37
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne2
 • literackie16
 • artystyczne26
 • naukowe47
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe3
 • ogólnopolskie81
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie3
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia29
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd29
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XI edycja konkursu na rozprawę habilitacyjną, doktorską i pracę mgr lub studencką

organizator:

Urząd Patentowy RP

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 05.10.2013

XI edycja konkursu na rozprawę habilitacyjną, doktorską i pracę mgr lub studencką

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych prac habilitacyjnych, doktorskich,  magisterskich i studenckich na tematy związane z ochroną własności intelektualnej, w tym również z zarządzaniem i marketingiem prawami własności intelektualnej lub oceną stanu techniki.

Konkurs skierowany jest do samodzielnych Autorów lub Zespołów Autorskich  rozpraw habilitacyjnych, doktorskich oraz prac magisterskich i studenckich, zwanych dalej Autorami, poświęconych zagadnieniom własności intelektualnej.
Autorzy muszą posiadać status pracownika naukowego, absolwenta lub studenta szkoły wyższej lub innej placówki naukowej, działającej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Urzędu Patentowego RP (www.uprp.pl). Prawidłowo wypełniony formularz jest niezbędny do zakwalifikowania pracy do postępowania konkursowego;
 • egzemplarz rozprawy habilitacyjnej, rozprawy doktorskiej, pracy magisterskiej lub pracy studenckiej – zwanej dalej pracą konkursową;
 • dwie recenzje pracy konkursowej, w przypadku pracy studenckiej – opinię pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego uczelni;
 • zaświadczenie wydane przez władze uczelni, potwierdzające, że kolokwium habilitacyjne lub obrona pracy konkursowej, odbyły się w tej uczelni pomiędzy dniem 1 czerwca 2012 r. a dniem 1 października 2013 r. lub kopia dyplomu, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez uczelnię, która wydała dyplom;
 • tłumaczenie na język polski, jeżeli praca konkursowa i opinie wymienione zostały napisane w języku obcym.

Informację pochodzą ze strony: www.firma.um.warszawa.pl

Kontakt

Urząd Patentowy RP
Al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa

konkurs@uprp.pl
www.uprp.pl