Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie9
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

XI edycja Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

organizator:

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
studenci
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 03.02.2012

XI edycja Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

XI edycja Konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską, licencjacką i podyplomową z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych i społecznych

Konkurs obejmuje:
– prace doktorskie obronione w latach 2009-2011,
– prace magisterskie, licencjackie i podyplomowe obronione w okresie od października 2010 r. do końca 2011 r.

Organizatorz zwracają się do absolwentów wyższych uczelni, doktorów, promotorów prac, a także władz uczelni, wydziałów, instytutów i katedr, w których przygotowywane są prace z zakresu ubezpieczeń gospodarczych i społecznych o zgłoszenie do konkursu najlepszych prac z tych dziedzin.

Zgłoszenie może być dokonane przez:
– autora pracy;
– jej promotora;
– władze uczelni, wydziału lub instytutu gdzie przeprowadzono postępowanie kwalifikacyjne (obrona pracy, egzamin), którego podstawę stanowiła zgłoszona do Konkursu praca.

Wymogiem zgłoszenia jest bardzo dobra ocena pracy dokonana przez promotora (w przypadku rozpraw doktorskich – jego opinia) oraz co najmniej dobra ocena uzyskana w postępowaniu zakończonym nadaniem stopnia magistra lub licencjata.
Do Konkursu nie mogą być zgłaszane prace nagrodzone w innych konkursach, z wyjątkiem nagród Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub macierzystej uczelni.

Zbindowaną plastikowym grzbietem pracę (jeden egzemplarz oraz wersja elektroniczna)  wraz z niżej podaną dokumentacją należy złożyć w terminie do 3 lutego 2012 r. w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych.

Adres:
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00 – 024 Warszawa

Do pracy należy dołączyć:

– kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie na jej podstawie stopnia naukowego wraz z informacją o uzyskanej ocenie;
– dane promotora pracy, a w przypadku rozpraw doktorskich także jej recenzentów (imię i nazwisko, stopień naukowy, uczelnia);
– opinię – w przypadku rozpraw doktorskich, lub kopię oceny (recenzji) promotora pracy;
– oświadczenie autora pracy o wyrażeniu zgody na przystąpienie do Konkursu oraz na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Konkursem;
– oświadczenie autora o ewentualnym wyrażeniu zgody na nieodpłatną publikację fragmentów pracy w Gazecie Ubezpieczeniowej;
– dane teleadresowe autora pracy (adres, nr telefonu, e-mail) – dla celów kontaktowych.

Zakończenie prac Jury, ogłoszenie wyników Konkursu oraz ceremonię wręczenia nagród organizatorzy planują na czerwiec 2012 r.
Laureaci, promotorzy oraz władze uczelni zostaną powiadomieni korespondencyjnie o wynikach Konkursu.
Formy i wysokość nagród określą organizatorzy Konkursu, biorąc pod uwagę poziom oraz ilość nagrodzonych prac.

Szczegółowe warunki Konkursu, w tym zasady oceny prac określa regulamin wraz z załącznikami.

W razie wątpliwości organizatorzy proszą o kontakt z sekretarzem Jury Piotrem Budzianowskim (p.budzianowski@rzu.gov.pl, 22 333 73 26).

Informacje pochodzą ze strony www.rzu.gov.pl

Kontakt

Biuro Rzecznika Ubezpieczonych
Al. Jerozolimskie 44
00 – 024 Warszawa


www.rzu.gov.pl