Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci52
 • absolwenci52
 • doktoranci12
 • naukowcy8
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe40
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie57
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia20
 • szkoła wyższa7
 • firma7
 • instytucja rządowa14
 • samorząd15
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XI edycja Konkursu Literackiego Podlaskiego Instytutu Kultury

organizator:

PIK w Białymstoku

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.04.2021

XI edycja Konkursu Literackiego Podlaskiego Instytutu Kultury

XI edycja Konkursu Literackiego Podlaskiego Instytutu Kultury dla twórców-amatorów trwa od 21 grudnia 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku.

W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, mające miejsce zamieszkania lub adres do doręczeń na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i które skutecznie przystąpiły do konkursu.

Konkurs adresowany jest do autorów przed debiutem, którzy nie mają w swoim dorobku autorskiego wydawnictwa, wydanego drukiem. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne. Z udziału w Konkursie wyłączeni są laureaci poprzednich edycji.

Organizator przewiduje dwie kategorie konkursowe: proza i poezja. Warunkiem udziału w Konkursie jest nadesłanie utworu prozatorskiego (minimum 2 arkusze wydawnicze – 44 strony znormalizowanego maszynopisu) lub poetyckiego (minimum 1 arkusz wydawniczy – 700 wersów), stanowiącego spójną całość, zawierającego utwory niepublikowane oraz nienagradzane w całości w innych konkursach w terminie do 30 kwietnia 2021.

Utwór musi być nadesłany w formie papierowej oraz elektronicznej (w formacie .doc). Wersję papierową należy nadesłać na adres: Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku, Dział Promocji ul. Jana Kilińskiego 8, 15-089 Białystok, z  dopiskiem: Konkurs „Tutaj jestem”. Wersję elektroniczną należy dołączyć na płycie CD do wersji papierowej lub wysłać ją na adres promocja@pikpodlaskie.pl (w temacie maila wpisując: Konkurs „Tutaj jestem” + pseudonim + tytuł utworu).

Prace konkursowe winny być opatrzone pseudonimem, a w oddzielnej, zaklejonej kopercie,oznaczonej tymże pseudonimem, należy załączyć wypełniony formularz zgłoszenia wraz z oświadczeniami dot. danych osobowych (do pobrania ze strony internetowej Organizatora.

Prace nadesłane na Konkurs muszą stanowić od początku do końca oryginalną twórczość Uczestnika. Zabronione jest w szczególności wykorzystywanie cytatów pochodzących z jakichkolwiek cudzych utworów bez wskazania ich źródła.

Nagrodę w Konkursie stanowi:

 • opracowanie zwycięskiej pracy konkursowej przez Organizatora (redakcja, korekta, opracowanie techniczne tekstu, opracowanie graficzne, w tym okładki), a następnie wydanie opracowania pracy konkursowej przez Organizatora,
 • 250 egzemplarzy wydanego przez Organizatora opracowania pracy konkursowej.

Zgłoszenie się do Konkursu jest równoznaczne z przeniesieniem na Organizatora własności przesłanych prac konkursowych (w formie wydruków i na płytach CD). Każdy autor może zgłosić po jednej pracy konkursowej w każdej kategorii konkursowej. Utwór prozatorski i utwór poetycki powinny posiadać tytuły obowiązujący dla całości pracy konkursowej.

Wszystkie informacje pochodzą ze strony: pikpodlaskie.pl

A w naszej bazie codziennie pojawiają się nowe oferty konkursowe!

Kontakt

Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 8
15-089 Białystok
tel. 85 740 37 11
pik@pikpodlaskie.pl
www.pikpodlaskie.pl

Dokumenty

do pobrania