Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie18
 • studenci53
 • absolwenci53
 • doktoranci11
 • naukowcy9
 • inni16
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie7
 • muzyczne2
 • artystyczne13
 • naukowe41
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe1
 • ogólnopolskie58
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • pomorskie1
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia18
 • szkoła wyższa7
 • firma8
 • instytucja rządowa15
 • samorząd16
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

XI edycja konkursu "Bezpieczeństwo na drodze"

organizator:

Agencja Allegro

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 01.03.2011

XI edycja konkursu "Bezpieczeństwo na drodze"

Konkurs ma charakter zbiorowy, a nie indywidualny. Prace muszą być przygotowane przez klasę, grupę świetlicową lub szkolne koło przedmiotowe. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Praca klasy/grupy powinna mieć formę pracy plastycznej i hasła i być opatrzona logo programu „Bezpieczeństwo dla wszystkich”. Wymagany format pracy to maksymalnie A3 w układzie poziomym lub pionowym. Jedna klasa, grupa świetlicowa lub szkolne koło przedmiotowe może nadesłać maksymalnie 3 prace konkursowe. Oryginał pracy konkursowej musi mieć na odwrocie podaną nazwę i adres szkoły, nazwisko nauczyciela, poziom klasy (autorów) oraz telefon kontaktowy. Wszystkie szczegóły techniczne podane są w broszurze konkursowej znajdującej się na stronie internetowej www.bezpieczeństwo.renault.pl. Prace należy przesłać na adres:

Agencja Allegro
ul. Słowackiego 19a
01-592 Warszawa

z dopiskiem Międzynarodowy Konkurs „Bezpieczeństwo dla wszystkich” do dnia 1 marca 2011 r.

Jury wyłonione przez Organizatora wybierze spośród zgłoszonych projektów 30 najlepszych prac, biorąc pod uwagę ich kreatywność, przejrzystość oraz pragmatyczny charakter. Wśród nich jury wyłoni 5 zwycięskich klas/grup. które zostaną zakwalifikowane do Finału Krajowego konkursu. Klasy/grupy będące autorami 25 wyróżnionych prac oraz 5 klas/grup finałowych otrzymają nagrody. Decyzja jury jest ostateczna, a uczestnikom nie przysługuje prawo odwołania.

Pięć klas/grup, których prace zostały wybrane przez jury do Finału Krajowego, zostanie bezpośrednio zawiadomionych o decyzji jury do 31 marca 2011 (listownie i telefonicznie). Klasy/Grupy te zostaną zaproszone do udziału w końcowych obradach jury podczas Finału Krajowego odbywającego się w 2011 roku w Warszawie. Decyzja o miejscu i terminie Finału Krajowego zostanie podjęta przez organizatora konkursu – firmę Renault Polska Sp. z o.o. Podczas Finału Krajowego zostanie wybrana najlepsza polska praca konkursowa. Klasa/grupa. której praca zostanie wyłoniona w Finale Krajowym, weźmie udział w Finale Międzynarodowym, który odbędzie się we Francji pod koniec maja 2011 r. Minimalny czas trwania wyjazdu to 2 dni. Szkoła, z której klasa/grupa została zaproszona do udziału w Finale Międzynarodowym, jest zobowiązana zapewnić na czas wyjazdu odpowiednią do przepisów prawa liczbę opiekunów.

Lista klas/grup, które zostały zakwalifikowane do Finału Krajowego oraz klas/grup wyróżnionych zostanie ogłoszona na stronach internetowych organizatora www.bezpieczenstwo.renault.pl. Wszystkie te klasy/grupy otrzymają pisemne potwierdzenie o wynikach konkursu. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają pisemne potwierdzenie udziału w konkursie tylko po nadesłaniu prośby o wystawienie takiego zaświadczenia (prośbę należy wysłać na ten sam adres, pod który przysłano propozycje prac konkursowych).

Renault Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do reprodukcji i wykorzystania w całości lub części tekstów i ilustracji nadesłanych na konkurs w celach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych. Przystąpienie szkoły do konkursu oznacza wyrażenie przez nią zgody na wykorzystanie nazwy i adresu szkoły, klasy oraz nazwisk nauczycieli i uczniów, biorących udział w konkursie w akcjach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych związanych z niniejszym konkursem.

Informacje pochodzą ze strony www.bezpieczenstwo.renault.pl

Kontakt

Agencja Allegro
ul. Słowackiego 19a
01-592 Warszawa
tel.: (22) 833 59 25
allegro@allegro.com.pl
www.bezpieczenstwo.renault.pl