Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe49
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe2
 • ogólnopolskie77
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

Konkurs na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2017

organizator:

Miejska Biblioteka Publiczna w Świdnicy

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
studenci, absolwenci, inni
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 31.08.2017
wartość nagrody: 3000 zł

Konkurs na Autorską Książkę Literacką Świdnica 2017

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana K. Norwida w Świdnicy zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie na Autorską Książkę Literacką – Świdnica 2017. Celem konkursu jest możliwość profesjonalnego wydania zgłoszonej do konkursu autorskiej książki literackiej w oryginalnej, atrakcyjnej graficznie i edytorsko formie.

W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy ukończyli 18 rok życia. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora. W konkursie biorą udział wyłącznie ilustrowane projekty książek. Na konkurs jeden autor może nadesłać jedną zaprojektowaną i przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną w zwartej formie drukarskiej (np. tomik, arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez autora tekstu lub z udziałem
innych osób. Gatunek literacki i tematyka prac są dowolne.

Nagrodę stanowić będzie profesjonalne wydanie zgłoszonej i nagrodzonej autorskiej książki literackiej w nakładzie 500 egz. (w tym 150 egz. otrzyma autor) oraz nagroda pieniężna w wysokości 3000 złotych.

Prace wraz z Kartą Zgłoszenia należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście do dnia 31 sierpnia 2017 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska 18, 58-100 ŚWIDNICA z dopiskiem „KONKURS – ŚWIDNICA 2017”.

Rozstrzygnięcie konkursu, wręczenie nagrody i promocja nagrodzonej książki nastąpi w 2017 roku. Wszyscy uczestnicy zostaną powiadomieni o dokładnej dacie e-mailem oraz zostaną zaproszeni na uroczystość podsumowującą konkurs.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 74 640 09 46, oraz e-mail: mbp@mbp.swidnica.pl

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Organizatora oraz w załączniku poniżej.

Informacje pochodzą ze strony: mbp.swidnica.pl

Kontakt

Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy
ul. Franciszkańska 18
58-100 Świdnica
tel/fax. 74 640 09 46
mbp@mbp.swidnica.pl
mbp.swidnica.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

formularz
regulamin