Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie19
 • studenci36
 • absolwenci33
 • doktoranci5
 • naukowcy5
 • inni19
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie8
 • muzyczne1
 • artystyczne15
 • naukowe24
 • inne4
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie38
 • międzynarodowe5
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia10
 • szkoła wyższa8
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny5
Wróć do listy

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Śladami Leona Wyczółkowskiego

organizator:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.11.2016

X Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny Śladami Leona Wyczółkowskiego

Organizatorem konkursu jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. Konkurs przeznaczony jest dla osób nie zajmujących się zawodowo fotografią. Tematyka zdjęć musi być związana z tytułem konkursu, czyli z twórczością Leona Wyczółkowskiego – przykłady prac artysty podejmujących motyw rzeki podane są na stronie internetowej www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl.

W konkursie brak ograniczeń wiekowych, przy czym uczestnicy będą oceniani w dwóch grupach wiekowych:

 • do 16 lat
 • powyżej 16 lat

Autor zobowiązuje się do dostarczenia Organizatorowi max. 5 prac o wymiarach min. 15 x 21 cm i mak. 30 x 40 cm. Wszystkie zdjęcia powinny zawierać następujące dane: kolejne numery prac wraz z tytułami, imię i nazwisko autora wpisane na odwrocie zdjęcia ołówkiem. Do prac należy załączyć wypełniony drukowanymi literami i podpisany formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl i www.wyczolkowski.pl.

Komplet materiałów należy przesyłać w terminie do 30 listopada 2016 r. drogą pocztową na adres:

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

ul. Gdańska 4, 85-006 Bydgoszcz

z dopiskiem: Konkurs

Nie dopuszcza się zgłaszania prac drogą elektroniczną.

Przekazanie prac wraz z formularzem zgłoszeniowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz przekazaniem wszelkich praw autorskich do zdjęć na dostępnych polach eksploatacji. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

Nagrodzeni autorzy zostaną powiadomieni pisemnie o terminie otwarcia wystawy i wręczenia nagród w terminie do 31 grudnia 2016.

Lista nagrodzonych osób będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum www.muzeum.bydgoszcz.pl.

Przyznane zostaną m.in. następujące nagrody:

nagrody Organizatora konkursu:

 • pierwsza nagroda – 600,00 zł
 • druga nagroda – 500,00 zł
 • trzecia nagroda – 400,00 zł

Przewidziano również po 3 wyróżnienia w grupach wiekowych.

Wystawa pokonkursowa i wręczenie nagród nastąpi w I kwartale 2017 roku w Spichrzach nad Brdą przy ul. Grodzkiej 7/11. Każdy autor prac zakwalifikowanych do ekspozycji otrzyma dyplom uczestnictwa oraz katalog wystawy.

Za osoby poniżej 18 roku życia formularz zgody podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Informacje pochodzą ze strony: muzeum.bydgoszcz.pl

Kontakt

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
ul. Gdańska 4
85-006 Bydgoszcz


Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

przykłady_prac
formularz