Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie21
 • studenci39
 • absolwenci39
 • doktoranci8
 • naukowcy8
 • inni22
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie12
 • artystyczne13
 • naukowe24
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe5
 • ogólnopolskie40
 • łódzkie2
 • małopolskie2
 • mazowieckie1
 • podlaskie1
 • pomorskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • instytucja międzynarodowa1
 • fundacje i stowarzyszenia8
 • szkoła wyższa3
 • firma5
 • instytucja rządowa10
 • samorząd20
 • inny4
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

X Mazowiecki Konkurs Małej Formy Literackiej 2010

organizator:

Okręg Mazowiecki PZN

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2010

X Mazowiecki Konkurs Małej Formy Literackiej 2010

Konkurs organizowany jest dla osób niepełnosprawnych z różnymi dysfunkcjami. Utwory muszą być oryginalne, napisane przez uczestników konkursu.

Prace należy przesłać w postaci wydruku komputerowego – w 5 egzemplarzach, podpisane godłem wraz z dołączoną zamkniętą kopertą, opatrzoną również godłem, zawierającą podpisaną Kartę Zgłoszenia z danymi osobowymi uczestnika, numerem telefonu kontaktowego oraz krótką informacją o sobie. Mile widziana dyskietka lub płyta z utworami konkursowymi (opisana tylko godłem). Dołączyć należy także kopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Nadsyłane prace nie mogą przekraczać 5 stron prozy i/lub 5 wierszy. Nie będą przyjmowane do konkursu zestawy przekraczające ww. ilości.

Prace należy nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2010 roku pod adresem:

Okręg Mazowiecki PZN
Klub Twórczości „ŻAR”
ul. Jasna 22
00-054 Warszawa

z dopiskiem „konkurs literacki”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 listopada 2010 r. O uroczystej gali pokonkursowej w grudniu 2010 r., na której zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia, wszyscy uczestnicy konkursu będą zawiadomieni.

Prace oceniać będzie jury w pięcioosobowym składzie.

Dane osobowe wszystkich uczestników pozyskane dla celów konkursu nie będą udostępniane osobom trzecim. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych prac, jednocześnie zastrzegają sobie prawo do zaprezentowania i opublikowania utworów bez honorarium tylko w ramach promocji na stronach internetowych oraz w innych mediach zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Prace nie spełniające wymogów regulaminowych nie będą oceniane.

Informacje pochodzą ze strony www.pzn-mazowsze.org.pl

Kontakt

Okręg Mazowiecki PZN
ul. Jasna 22
00-054 Warszawa
tel.: (22) 827-21-30
sekretyzaru@pzn-mazowsze.org.pl
www.pzn-mazowsze.org.pl