Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie29
 • studenci77
 • absolwenci77
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni31
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie14
 • muzyczne2
 • artystyczne23
 • naukowe50
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie78
 • międzynarodowe2
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • mazowieckie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma7
 • instytucja rządowa16
 • samorząd27
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

X Konkurs Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego

organizator:

Muzeum Lubelskie w Lublinie

Rodzaj:
literackie
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 30.09.2017

X Konkurs Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie Filia Oddziału Literackiego Muzeum lubelskiego w Lublinie i Towarzystwo Przyjaciół Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” w Nałęczowie ogłosiły X Konkurs Małych Form Literackich im. Stefana Żeromskiego dla upamiętnienia 120. rocznicy pierwszego wydania Syzyfowych prac.

Konkurs ma charakter otwarty, tematyka prac może dotyczyć zarówno biografii lub twórczości Stefana Żeromskiego, jak i współczesności bądź historii (także historii uzdrowiska), w nawiązaniu do problemów społecznych poruszanych przez patrona Konkursu.

Na Konkurs można wysyłać eseje, opowiadania, dzienniki niepublikowane wcześniej w całości ani we fragmentach, o objętości do 10 stron maszynopisu. Utwory muszą stanowić oryginalną twórczość osoby biorącej udział w Konkursie, nie mogą być obciążone prawami ustanowionymi na rzecz osób trzecich, nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych utworów. Ilość prac dowolna.

Prace w trzech egzemplarzach, opatrzone godłem (pseudonimem), z dołączoną kopertą z tym samym godłem, zawierającą informację o autorze (imię, nazwisko, dokładny adres, e-mail i numer telefonu) należy przesyłać na adres:
Muzeum Stefana Żeromskiego,
ul. Poniatowskiego 39,
24-150 Nałęczów,
w terminie do 30 września 2017 roku.

Jury przyzna nagrody pieniężne dla wyłonionych laureatów oraz wyróżnienia honorowe w postaci dyplomów. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi w listopadzie 2017 roku poprzez zamieszczenie na stronach www.muzeumlubelskie.pl. Autorzy nagrodzonych prac zostaną poinformowani listownie i zaproszeni na uroczystość rozdania nagród, która odbędzie się 18 listopada 2017 r.

Prace nadesłane na konkurs pozostają u organizatorów, którzy podejmą starania o publikację nagrodzonych i wyróżnionych utworów w całości lub we fragmentach. Teksty nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikowania wybranych utworów bez dodatkowego honorarium. Przesłanie utworu jest równoznaczne, ze złożeniem oświadczenia, iż Uczestnik jest twórcą przesłanej pracy i posiada doń wszelkie prawa autorskie, zarówno majątkowe jak i osobiste, oraz, iż przenosi autorskie prawa majątkowe do utworu na Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji lub innego rozpowszechniania oraz upoważnia organizatora do wykonywania praw należnych do utworu. Autorskie prawa majątkowe zostają przeniesione przez Uczestnika na rzecz Organizatora nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na piśmie na przetwarzanie danych osobowych sporządzonych wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania nagród zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.).

Nagrodę może odebrać uczestnik Konkursu osobiście lub osoba przez niego notarialnie upoważniona. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień regulaminu Konkursu i wyraża zgodę na jego treść.
Dodatkowe informacje o Konkursie można uzyskać pod numerami telefonu: 81 501 47 80, 887 750 014 lub zeromski@muzeumlubelskie.pl.

Informacje pochodzą ze strony: www.muzeumlubelskie.pl.

Kontakt

Muzeum Lubelskie w Lublinie
ul. Zamkowa 9
20-117 Lublin
tel. 81 501 47 80, 887 750 014
zeromski@muzeumlubelskie.pl
www.muzeumlubelskie.pl

Dokumenty

do pobrania

DO POBRANIA:

oświadczenie
regulamin