Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie22
 • studenci81
 • absolwenci80
 • doktoranci18
 • naukowcy17
 • inni39
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • muzyczne1
 • literackie15
 • artystyczne30
 • naukowe48
 • inne1
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie79
 • międzynarodowe9
 • łódzkie2
 • lubelskie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie2
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa4
 • firma15
 • instytucja rządowa16
 • samorząd34
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

X Festiwal Sztuki Małego Dziecka – Kształty

organizator:

Festiwal Sztuki Małego Dziecka - PM Nr 97 w Łodzi

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
uczniowie
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 20.02.2010

X Festiwal Sztuki Małego Dziecka – Kształty

Organizatorzy:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urząd Miasta Łodzi; Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA; Przedszkole Miejskie Nr 97 w Łodzi; Przedszkole Miejskie nr 114 w Łodzi; Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi; Akademia Muzyczna w Łodzi; Muzeum Sztuki w Łodzi; Centrum Zajęć Pozaszkolnych Nr 1 w Łodzi; Szkoła Podstawowa Nr 36 w Łodzi; Teatr Lalki i Aktora „Pinokio”, Komenda Hufca ZHP Łódź-Śródmieście; Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Zostanie przeprowadzony w dwóch grupach wiekowych:
1. Dzieci w wieku przedszkolnym
2. Dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Prace indywidualne zgodnie  z hasłem przewodnim festiwalu – KSZTAŁTY – mogą być wykonane dowolną techniką. Interpretacja hasła festiwalu jest dowolna. Każde dziecko moze nadesłąć tylko jedną pracę. Format prac jest dowolny, a zawierać się może od A2 do A5. Praca powinna być na odwrocie podpisana – tytuł pracy, dane dziecka (imię, nazwisko, wiek), dane i adres placówki oświatowej, nazwisko wychowawcy numer fax. lub adres internetowy placówki.
Prace należy dostarczać do
Przedszkola Miejskiego Nr 114
ul. Starosikawska 18
90 – 754 Łódź
w terminie do 20 lutego 2010 r.

Należy zabezpieczyć prace przed zniszczeniem w czasie przesyłki. O wynikach konkursu oraz terminie uroczystego zakończenia połączonego z otwarciem wystawy organizatorzy powiadomią pisemnie do 30 kwietnia. Listy laureatów zostaną opublikowane na stronie: www.pm97.edu.lodz.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnego reprodukowania prac w środkach masowego przekazu celem spopularyzowania konkursu oraz w katalogu Festiwalu Sztuki Małego Dziecka. Organizator zastrzega sobie również prawo do wystawy nagrodzonych prac jak również do rozesłania z przesłaniem do innych instytucji i placówek oświatowych na terenie Europy. Nadesłanych prac organizatorzy nie zwracają

Nagrody uzyskane w konkursie można będzie odbierać w dniu otwarcia wystawy lub odsyłane będą pocztą na koszt laureatów po uzgodnieniu telefonicznym z  koordynatorem konkursu – Przedszkolem Miejskim Nr 114 w Łodzi, tel. (42) 616 00 42.

Zgłoszone prace oceniane będą w poszczególnych grupach (istnieje możliwość wyłonienia dodatkowych grup lub ich łączenia) W skład jury wejdą przedstawiciele organizatorów festiwalu. Przewidywane są cenne nagrody i wyróżnienia oraz dyplomy dla uczestników festiwalu. Jury zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu oraz podziału nagród.

Informacja pochodzi ze strony: blizejprzedszkola.pl

Kontakt

Festiwal Sztuki Małego Dziecka - PM Nr 97 w Łodzi
ul. gen. J. Bema 6
Łódź 91-492
(42) 659 45 11
przedszkole97.lodz@wp.pl
www.pm97.edu.lodz.pl