Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie20
 • studenci37
 • absolwenci34
 • doktoranci5
 • naukowcy4
 • inni21
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie9
 • muzyczne1
 • artystyczne18
 • naukowe24
 • inne3
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • międzynarodowe6
 • ogólnopolskie39
 • dolnośląskie1
 • łódzkie1
 • małopolskie2
 • mazowieckie2
 • opolskie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia14
 • szkoła wyższa4
 • firma5
 • instytucja rządowa7
 • samorząd16
 • inny6
Wróć do listy

X edycja Konkursu fotograficznego "Portret" 2011

organizator:

Kolski Klub Fotograficzny FAKT

Rodzaj:
artystyczne
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 08.04.2011

X edycja Konkursu fotograficznego "Portret" 2011

Tematem konkursu jest portret ukazany za pomocą fotografii przy pełnej dowolności interpretacyjnej. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografujących. Technika prac jest dowolna, a każdy uczestnik może przedstawić do Konkursu maksymalnie trzy prace, zgodnie z dalej przedstawioną procedurą (dopuszczalne są wyraźnie opisane zestawy prac).

Konkurs składa się z dwóch etapów.

 • Etap I

Uczestnicy przysyłają prace w formie cyfrowej na płycie CD/DVD (plik w formacie TIF lub jpg, w rozmiarze minimum 20×20 cm, w rozdzielczości min. 300 dpi). Prace muszą być identyfikowalne poprzez podanie nazwy pliku, tytułu pracy (bez polskich znaków) oraz opisane (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy i/lub e-mail). Do przesyłki z płytą należy dołączyć formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik do regulaminu. Nadesłane w I etapie prace zostaną ocenione przez Jury Komplementarne składające się z dziesięciu znanych polskich fotografów i krytyków sztuki wybranych przez Organizatora, a efektem tej oceny będzie wybór prac, które zostaną zakwalifikowane do II etapu Konkursu i tym samym zostaną przyjęte do wystawy pokonkursowej (ok 100 prac). Udział w I etapie Konkursu jest bezpłatny, a nadesłane na konkurs płyty CD/DVD nie podlegają zwrotowi.

 • Etap II

Autorzy prac zakwalifikowanych do II etapu Konkursu zobowiązują się do przesłania lub dostarczenia odbitek/wydruków nie oprawionych i podpisanych na odwrocie w formacie minimum 24/30 cm. Spośród zakwalifikowanych do II etapu Konkursu prac, Organizator wyselekcjonuje 10 prac, które uzyskały najwięcej głosów Jury Komplementarnego.

Za udział w II etapie Konkursu, równoznaczny z udziałem w wystawie pokonkursowej Organizatorzy pobierają opłatę w wysokości 25 zł. W ramach tej opłaty uczestnicy otrzymują katalog wystawy pokonkursowej oraz pierwszeństwo udziału w bezpłatnych warsztatach towarzyszących konkursowi w dniu 20.05.2011 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu, wręczenie nagród oraz wernisaż wystawy pokonkursowej odbędzie się dnia 20.05.2011 w MDK w Kole, ul. Słowackiego 5 o godz. 18.00.

Informacje o wynikach Konkursu, zarówno po I jak i po II etapie oraz regulamin warsztatów towarzyszących Konkursowi zostaną zamieszczone na stronach internetowych Miejskiego Klub Fotograficznego FAKT: www.fakt.art.pl oraz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu: www.wbp.poznan.pl

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody: I, II, III oraz wyróżnienia. Łączna pula nagród wynosi około 6500 zł (sześć tysięcy pięćset złotych) plus nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów. W tym roku dodatkowo zostanie przyznana nagroda Kolskiego Klubu Fotograficznego Fakt. Autorzy nagrodzonych prac zobowiązują się do osobistego odbioru nagrody lub przez osobę upoważnioną, o czym wcześniej muszą powiadomić Organizatorów.

Prace zakwalifikowane do II etapu, a tym samym do wystawy pokonkursowej przechodzą na własność Organizatorów i będą dalej eksponowane podczas kolejnych prezentacji wystawy w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii w Poznaniu i innych galeriach krajowych i zagranicznych.

Informacje pochodzą ze strony www.fakt.art.pl

Kontakt

Kolski Klub Fotograficzny FAKT
ul. Tulipanowa 5/13
62-600 Koło

kkf@fakt.art.pl
www.fakt.art.pl