Wyszukiwarka konkursów

Grupa docelowa-+zaznacz wszystkie
 • uczniowie28
 • studenci78
 • absolwenci78
 • doktoranci15
 • naukowcy11
 • inni33
Rodzaj-+zaznacz wszystkie
 • literackie15
 • muzyczne2
 • artystyczne24
 • naukowe47
Zasięg-+zaznacz wszystkie
 • ogólnopolskie77
 • międzynarodowe3
 • łódzkie1
 • małopolskie1
 • podkarpackie1
 • podlaskie1
 • pomorskie2
 • śląskie1
 • warmińsko-mazurskie1
 • wielkopolskie1
Organizator-+zaznacz wszystkie
 • fundacje i stowarzyszenia28
 • szkoła wyższa9
 • firma6
 • instytucja rządowa15
 • samorząd28
 • inny3
Wróć do listy
Ogłoszenie archiwalne

X edycja konkursu dziennikarskiego "Oczy otwarte"

organizator:

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.

Rodzaj:
naukowe
Grupa docelowa:
Zasięg:
ogólnopolskie
termin składania wniosków: 15.09.2010

X edycja konkursu dziennikarskiego "Oczy otwarte"

Uczestnikami Konkursu mogą być profesjonalni dziennikarze prasowi, radiowi i telewizyjni, którzy w swoich pracach poruszają tematykę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.

Prace o konkursie powinny poruszać tematy takie jak:

 • Integracja osób z niepełnosprawnością z osobami sprawnymi.
 • Sukcesy osobiste i zawodowe osób z niepełnosprawnością.
 • Życie codzienne osób z niepełnosprawnością.

Nie istnieją ograniczenia w stosunku do opisywanej dziedziny życia. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze specjalizujący się nie tylko w tematyce społecznej, ale także w ekonomii, stylu życia, zagadnieniach prawnych itp. Jury nagradza także prace zbiorowe. O nagrodę mogą więc ubiegać się także współautorzy opublikowanego lub wyemitowanego materiału związanego z jednym z wymienionych wyżej tematów. Nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego za granice będzie jednak mógł zrealizować tylko jeden ze współautorów.

W Konkursie biorą udział wyłącznie prace polskojęzyczne w oryginale. Warunku tego nie spełniają np. tłumaczenia artykułów obcojęzycznych lub polskie adaptacje audycji/programów zagranicznych.Do Konkursu można zgłaszać dowolną ilość swoich artykułów, audycji lub programów, które zostały po raz pierwszy opublikowane lub wyemitowane w okresie od od 1 września 2008 r. do 10 września 2009 r.

Prace należy nadsyłać w zaklejonych kopertach do 15 września 2010 r. na adres:

Biuro Organizacyjne Konkursu Dziennikarskiego „Oczy Otwarte”
Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
ul. Andersa 13,
00-159 Warszawa

Zgłoszenie powinno obejmować: informacje zawierające dane autora (imię, nazwisko, adres),informacje dotyczące daty i miejsca publikacji lub emisji, oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku artykułów prasowych – treść artykułu w formie elektronicznej zapisaną jako plik w programie Word lub plik formatu .txt na płycie CD, wydruk komputerowy lub kserokopię opublikowanego artykułu. W przypadku audycji radiowych – elektroniczne nagranie audycji na płycie CD lub DVD w formacie pliku WAV lub MP3. W przypadku programów telewizyjnych – nagranie programu na kasecie wideo typu VHS lub dysku DVD.

W Konkursie nagrodzonych zostanie czterech laureatów:

 • laureat w kategorii Artykuł Prasowy
 • laureat w kategorii Audycja Radiowa
 • laureat w kategorii Program Telewizyjny
 • laureat Nagrody Specjalnej Jury

Nagrodami w Konkursie są dyplomy oraz zaproszenia na kilkudniowy wyjazd prasowy za granicę, a także dodatkowa nagroda pieniężna. Laureat Nagrody Specjalnej otrzymuje również statuetkę konkursu.

Informacje pochodzą ze strony www.oczyotwarte.org

Kontakt

Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o.
al. Jana Pawła II 196
31-982 Kraków
tel.: (12) 646 46 46

www.pmi.com